Корица Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България

Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Ивайло Василев

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:15.00 лв.
Отстъпка:3.00 лв. (20.00 %)
Цена:12.00 лв.
ISBN:978-954-07-5176-4
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:182
Език:Български

Ивайло Василев е роден в гр. Дупница. Завършил е българска филология и право в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2014 г. защитава дисертационен труд и придобива образователната и научна степен доктор по „Наказателен процес“. Има публикации в специализирания печат в област та на наказателното право и процес, както и по въпросите, свързани с установяването и отнемането на незаконно придобито имущество. Прокурор е от 1995-та година. Участвал е в работната група по изработването на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Редактор е на книгата „Борбата срещу организираната престъпност в Италия“, съдържаща статии от водещи италиански магистрати и учени по проблемите на организираната престъпност. Носител е на награда на името на италианския магистрат Джовани Фалконе.