Стойност на зелените системи в община Севлиево


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Симона Стоянова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:20.00 лв.
Отстъпка:4.00 лв. (20.00 %)
Цена:16.00 лв.
ISBN:9789540752334
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:220
Език:Български

"Стойност на зелените системи в община Севлиево" е научна и коучинг книга, подходяща както за специалисти в областта на градската екология и устойчивото развитие, така и за неспециалисти. Като една от пионерните разработки за оценка и остойностяване на екосистемните услуги в урбанизирана система в България, книгата дава решения за редица проблеми при функционирането на градските екосистеми. Достойнства на разработката са както прилагането на богат набор от различни групи методи, така и направените сравнения с публикувани подобни изследвания от наши и световни автори. Изследвайки многофункционалността и стойността на градските зелени системи за определяне на приоритетите в градската политика и управление, книгата предоставя индивидуален коучинг при вземане на решения. "Книгата на д-р Симона Стоянова доказва, че град Севлиево е устойчив и иновативен център, предоставящ важни екосистемни услуги за своите жители. Постигнатото до момента е плод на екипни усилия и стратегия, ориентирана към бъдещето. Зелените системи са ключов фактор в политиката за устойчиво развитие по света и Община Севлиево е в унисон с новата епоха". Д-р Иван Иванов, кмет на Община Севлиево Симона Стоянова е бакалавър по биомениджмънт и устойчиво развитие и магистър по екология от Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". През 2020 г. защитава докторска степен с дисертация на тема "Стойност на зелените системи в община Севлиево - оценка и моделиране на екосистемни услуги" в катедра "Екология и ООС" към Софийския университет. Автор е на 10 научни публикации до момента в реномирани европейски и международни списания. Носител е на отличия и награди.