Корица Примерни тестове за държавен изпит по английски език за студенти по политология

Примерни тестове за държавен изпит по английски език за студенти по политология


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Албена Стефанова

Издателство:УНСС

Корична цена:6.90 лв.
Отстъпка:0.34 лв. (4.93 %)
Цена:6.56 лв.
ISBN:9786192324605
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:90
Език:Български

Целта на обучението по английски език като първи чужд език за специалност "Политология" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) е разписана в програмата на специализирания курс и е да се изградят, разширят, затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията на студентите, за да се достигне ниво, необходимо за успешното покриване на изискванията на теста "Кеймбридж фърст сертификът" ("Cambridge First Certificate in English"), съответстващо на ниво B1 - B2 съгласно Общата европейска езикова референтна рамка на Съвета на Европа. От курса по английски език се очаква да даде на студентите системни знания за структурата и функциите на изучавания език, да постави основите на и да развие функционалната им комуникативна компетентност. Заниманията по граматика и лексика са насочени към създаване на такива чуждоезикови умения, които целят след завършване на обучението си студентите еднакво добре да се справят както с публицистичен текст, така и с политически текст от издаваната на английски език периодика, да водят беседи и да правят изявления по дадена тематика.