Корица МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МНОГОЕЗИЧИЕ. ТОМ 3

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МНОГОЕЗИЧИЕ. ТОМ 3


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Красимира Алексова, Марина Джонова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:30.00 лв.
Отстъпка:6.00 лв. (20.00 %)
Цена:24.00 лв.
ISBN:978-954-07-5389-8
Година:2022
Подвързия:Твърди корици
Страници:520
Език:Български

Сборниците „Мултикултурализъм и многоезичие“ съдържат докладите, представени на Тринадесетите международни славистични четения, които се проведоха в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 21 до 23 април 2016 г. Конференцията бе организирана от Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури. Интересът към научния форум традиционно бе голям и в него се включиха участници от България и още 15 страни, чиито доклади бяха разпределени в следните секции: Фолклористика, културология, антропология; Литературна миграция; Културна другост; Националната литература в мултикултурния свят; История на езика; Социолингвистика; Диалектология; Социолингвистика; Лексикология; Фразеология; Прагматика; Граматика; Синтаксис. Първият том от изданието отбелязва шейсетгодишнината от рождението на проф. Искра Ликоманова с включените в него доклади от кръглата маса на тема „Превод и многоезичие“, а третият том съдържа докладите от Юбилейната научна сесия в чест на проф. Руселина Ницолова – един от най-изтъкнатите съвременни български езиковеди, признати от световната лингвистична общност.