Акционерно дружество
Добави към поръчката
Акционерно дружество
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 27.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (15.00 %)


Акционерно дружество
В момента книгата не е налична
Акционерно дружество
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Коментар на закона за публичното предлагане на ценни книжа
В момента книгата не е налична
Коментар на закона за публичното предлагане на ценни книжа
Автори: Ангел Калайджиев, Димана Ранкова, Калина Кръстева-Николова, Владимир Георгиев, Цветелина Бондаренко

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Книгата е съобразена с действащото законодателство към 10.12.2005 г.

КООПЕРАЦИЯ
Добави към поръчката
КООПЕРАЦИЯ
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Облигационно право
В момента книгата не е налична
Облигационно право
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 32.30 лв.

Отстъпка: 5.70 лв. (15.00 %)


Седмо преработено и допълнено издание

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ
В момента книгата не е налична
ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 44.20 лв.

Отстъпка: 7.80 лв. (15.00 %)


осмо преработено и допълнено издание

Облигационно право. Обща част осмо издание
В момента книгата не е налична
Облигационно право. Обща част осмо издание
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 44.20 лв.

Отстъпка: 7.80 лв. (15.00 %)


Облигационно право. Обща част осмо издание
Добави към поръчката
Облигационно право. Обща част осмо издание
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 35.70 лв.

Отстъпка: 6.30 лв. (15.00 %)


ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ, осмо издание
Добави към поръчката
ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ, осмо издание
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 35.70 лв.

Отстъпка: 6.30 лв. (15.00 %)


осмо, преработено и допълнено издание

Търговско право - Обща част
Добави към поръчката
Търговско право - Обща част
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 15.84 лв.

Отстъпка: 3.96 лв. (20.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Търговци
Добави към поръчката
Търговци
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 23.80 лв.

Отстъпка: 4.20 лв. (15.00 %)


Едноличен търговец Търговец – публично предприятие Търговски дружества – общи положения Събирателно дружество Командитно дружество Дружество с ограничена отговорност Командитно дружество с акции