Закона за счетоводство. Национални счетоводни стандарти коментар и разяснения
В момента книгата не е налична
Закона за счетоводство. Национални счетоводни стандарти коментар и разяснения
Автори: проф. д.ик.н. Иван Душанов, доц. д-р Бойка Брезоева

Цена: 12.80 лв.

Отстъпка: 3.20 лв. (20.00 %)


Новата нормативна уредба на счетоводството: Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Коментар и разяснения

Счетоводство - 2020
Добави към поръчката
Счетоводство - 2020
Автори: д.е.с., д-р Антон СВРАКОВ, доц. д-р Бойка Брезоева

Цена: 30.72 лв.

Отстъпка: 7.68 лв. (20.00 %)


Счетоводство 2018
Добави към поръчката
Счетоводство 2018
Автори: д.е.с., д-р Антон СВРАКОВ, доц. д-р Бойка Брезоева

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит