Корица Анализ на данни с Excel

Анализ на данни с Excel


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Ренат Саймък

Издателство:Асеневци

Корична цена:25.95 лв.
Отстъпка:3.90 лв. (15.03 %)
Цена:22.05 лв.
ISBN:9786197586954
Година:2023
Подвързия:Меки корици
Страници:328
Език:Български

Открийте силата на Excel в анализа на данни. Книгата е изцяло практически ориентирана, като в повечето случаи към всеки пример се дават допълнителни, в това число и теоретични, сведения, което ще ви позволи да попълните евентуални пропуски в знанията ви. Ще намерите практически примери за: Функции за работа с диапазони от данни, дата и час, масиви. Текстови функции за обработка на данни и привеждането им в подходящ вид. Проверка на достоверността на данните. Функции за преброяване, логически сравнения на стойности и изчисляване на очаквани резултати. Работа с диаграми. Прогнозиране с помощта на линията на тренда. Определяне на точката на рентабилност. Формиране на инвестиционен портфейл, оценка на риска, анализ за рентабилността на паричните вложения и оценка на инвестициите. Използване на теория на опашката за оптимизиране различни процеси. Анализ на чувствителността – изчисляване по какъв начин промяната на един параметър, влияе на промяната на друг. Анализ и избор на най-подходящата възможност за кредитиране, от няколко възможни варианта. Изчисляване на периодични плащания или бъдеща стойност на инвестицията и тяхното сравнение. Определяне на цената на продукт чрез крива на търсенето. Използване на средството за подбор на параметър, когато въпросите са повече от отговорите. Намиране на оптималния способ за изпълнението на някакви действия. Използване на обобщени таблици и срезове на данни като важна част от анализа. Използването на надстройката за анализ на данни analysis toolpack, в случай че правите сложни статистически или инженерни анализи. Оптимизиране на склад – по-ефективно използване на пространството и съкращаване на вътрешноскладовите движения. Книгата съдържа много глави, но те са кратки, като в края на всяка глава ще намерите малък списък със задачи, които да изпълните самостоятелно.