Корица МОДЕЛИ НА ВЗАИМОРАЗБИРАНЕ В ИНТЕРЛИНГВАЛНИ ЧАТ РАЗГОВОРИ

МОДЕЛИ НА ВЗАИМОРАЗБИРАНЕ В ИНТЕРЛИНГВАЛНИ ЧАТ РАЗГОВОРИ


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Магдалена Маркова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:20.00 лв.
Отстъпка:4.00 лв. (20.00 %)
Цена:16.00 лв.
ISBN: 978-954-07-5669-1
Година:2023
Подвързия:Меки корици
Страници:304
Език:Български

Кратък експеримент по международен научен проект цели да провери как общуват помежду си студенти от френскоезични програми. Предизвикателствата, пред които се изправят участниците, надхвърлят обичайните им университетски дейности и задължения. Те трябва да се свържат с непознати студенти от чуждестранни университети, да работят съвместно по дадена тема с определена цел, да създадат изследователски продукт и да го представят на своите колеги. В хода на подготовката участниците общуват единствено в електронна среда и на френски език – език, който не е роден за нито един от тях, но който те усвояват и усъвършенстват като език за бъдещата им професия. Така те водят помежду си интерлингвални чат разговори, електронни текстови синхронни интеракции на преходен език, в хода на които прозират някои от многобройните аспекти на общуването – междуличностните връзки, които се установяват, поддържат и развиват (или разрушават) през ритуалните моменти от взаимодействието, съвместното изграждане на смисъла и постигането на максимално взаиморазбиране чрез комуникативни техники, стремежа към усвояването на чуждия език по пътя към „магнетичния полюс на езиковата норма“. Как протича общуването на френски език в чата между студенти с различен роден език? Кои са важните моменти в този тип общуване? Кои са основните трудности, с които се сблъскват участниците, и как се преодоляват? Изследването анализира три вида епизоди в интеракцията, които протичат по определени модели на взаиморазбиране с някои специфични характеристики. Магдалена Маркова е доктор по приложна лингвистика с френски език от март 2017 г. Като редовен преподавател във Факултета по класически и нови филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ води различни курсове по общ и специализиран френски език.