Корица Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Бистра Николова, Димитър Димитров, Красимир Машев, д-р Георги ХОРОЗОВ, доц. д-р Таня ГРАДИНАРОВА, адвокат Мариана ОБРЕТЕНОВА, частен съдебен изпълнител, съдия във ВКС, зам.-председател на САС, съдия в САС, адвокат доц. д-р Николай КОЛЕВ, адвокат

Издателство:Труд и Право

Корична цена:78.00 лв.
Отстъпка:11.70 лв. (15.00 %)
Цена:66.30 лв.
ISBN:978-954-608-308-1
Година:2023
Подвързия:Твърди корици
Страници:896
Език:Български

Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на гражданското изпълнително производство. В подробни коментари и разяснения се разглеждат предпоставките за започване на изпълнителното производство, последователно се анализират характеристиките на заповедното производство и развитието на изпълнителния процес. Втората част на книгата е посветена на изпълнението на паричните притезания: обезпечаване, изпълнение върху движими и недвижими вещи, върху вещи в съпружеска общност и върху вземания на длъжника; присъединяването на кредитори, изпълнение по ЗОЗ, осребряване и разпределение на имуществото в производството по несъстоятелност и прочее. В третата част са разгледани проблемите на изпълнението на непарични притезания. В четвъртата част се коментира защитата при процесуално и материално незаконосъобразно изпълнение, защитата при заповедното производство, както и отговорността за нанесените вреди. Професионалният прочит и анализ на материята е обогатен с актуална и важна съдебна практика. Целевата аудитория: Уникална книга – за всеки практикуващ юрист, както и за студентите и преподавателите по право. Книга – богатство за всяка юридическа библиотека.