Корица ПОДОБРЯВАНЕ НА НЯКОИ ФИЗИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ДВИГАТЕЛНИ КАЧЕСТВА СРЕД СТУДЕНТИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА ПЛУВНИЯ СПОРТ

ПОДОБРЯВАНЕ НА НЯКОИ ФИЗИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ДВИГАТЕЛНИ КАЧЕСТВА СРЕД СТУДЕНТИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА ПЛУВНИЯ СПОРТ


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Биляна Рангелова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:30.00 лв.
Отстъпка:6.00 лв. (20.00 %)
Цена:24.00 лв.
ISBN:978-954-07-5694-3
Година:2023
Подвързия:Меки корици
Страници:128
Език:Български

Настоящата монография поставя фокус върху плуването като особен вид двигателна дейност, която подобрява качеството на живот и оказва рекреационно и оздравително-рехабилитационно въздействие върху организма. Актуалността на разглежданите въпроси произтича от непрекъснатото подобряване на качеството и ефективността на образованието в съответствие с изискванията на пазара на труда и настъпващите промени в глобализиращия се свят, които засягат живота на хората в много аспекти: социален, икономически, политически, образователен, професионален и личен. Монографията е предназначена за читатели, които се интересуват от поставените проблеми, като се цели да се стимулират опитите им за тяхното приложение в непосредствената педагогическа дейност и да се задълбочи стремежът им към собствени търсения по тези въпроси. Адресирана е към учещите и работещите в областта на физическа активност и особено към онези, които проявяват специален интерес към спорта и в частност към плуването: студенти, преподаватели и изследователи, както и към различните специалисти в областта на специфичната спортно-педагогическа сфера – учители, възпитатели, инструктори и треньори. Може да бъде в помощ на всички спортни педагози, които са съпричастни към целите на физическото възпитание и спорт, включително и на специалисти по адаптирана физическа активност и адаптиран спорт, както за консултиране, така и като учебно помагало. Изданието е подходящо и за ученици, родители и любители на здравословния начин на живот.