Корица Социално и здравно осигуряване 2012 - Коментар. В примери и казуси от практиката

Социално и здравно осигуряване 2012 - Коментар. В примери и казуси от практиката


интернет книжарница Нова звезда
Автори: Емилия Иванова, Зорка Костадинова, Мариета Ганчева

Издателство:Нова звезда

Корична цена:24.00 лв.
Отстъпка:4.80 лв. (20.00 %)
Цена:19.20 лв.
Година:2012
Подвързия:Меки корици
Страници:464
Език:Български

В книгата се коментират различните казуси за социалното осигуряване през настоящата година. Дават се примери, илюстриращи промените в осигурителните закони.

Основните въпроси, разгледани в книгата, са:

 • Осигурени лица в ДОО
 • Размер на осигурителните вноски
 • Осигурителен доход и осигурителни вноски на лицата,работещи по трудови правоотношения
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦЕ, РАБОТЕЩОПО ДВЕ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
 • Осигуряване на работeщи по трудово правоотношение до 5 работни дни или 40 ч. месечно
 • ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ
 • Определяне вида и изчисляване размера на осигурителните вноски за фонд “Безработица” на лицата, работещи по трудово правоотношение
 • Определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване 
 • Подаване на Декларация обр. 1 и обр. 6
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ БЕЗ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – ЧЛЕНОВЕ НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА КООПЕРАЦИИ
 • Годишно изравняване на осигурителните вноски
 • Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 • Осигурителен стаж и осигурителни книжки
 • Социално и здравно осигуряване в ЕС
 • Казуси по КСО и ЗЗО