Корица Социално осигуряване - 2016

Социално осигуряване - 2016


юбилейно издание
Автори: Даниела Асенова, Мария Касърова, Бисер Петков, Катя Кашъмова, Снежана Малакова

Издателство:Труд и право

Корична цена:32.40 лв.
Отстъпка:6.48 лв. (20.00 %)
Цена:25.92 лв.
ISBN:1312-9562
Година:2016
Подвързия:Меки корици
Страници:887
Език:Български

Както е традицията изданието предлага комплексно приложено знание за триединната система на социалното осигуряване през 2016 г. Книгата съдържа текстовете на основните законови и подзаконови  нормативни актове. Представени са важни указания на Националния осигурителен институт и националната агенция по приходите. Подробните авторски коментари са с обновено съдържание. Акцент е поставен върху промените  в осигурителното законодателство, влезли в сила от началото на 2016 г.: - измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване: - промените в Наредба № Н-8: - промяната на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и/или професионален фонд във вонд "Пенсии" на ДОО: - влезлите в сила от началото на 2016 г. нови документи, ред и срокове за представянето им от осигурителите и самоосигуряващите се лица: - промените в условията за пенсиониране на различните категории осигурени лица: - новата правна възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер и прочее. Разгледани са множество примери и практически казуси, подпомагащи разбирането и правилното прилагане на новите нормативни положения в практиката.