Мисията на Фердинанд в България


Автор: Димитър Саздов

Издателство:УНСС

Корична цена:18.90 лв.
Отстъпка:2.84 лв. (15.03 %)
Цена:16.06 лв.
ISBN:978-954-644-8309
Година:2016
Подвързия:Твърди корици
Страници:332
Език:Български

Монографията „Мисията на Фердинанд в България – път към националните катастрофи – Букурещ и Цариград – 1913 г., Париж (Ньой) – 1919 г.“, е опит да се проследи политическата мисия на Фердинанд Сакс-Кобург-Готски по важни, стратегически с оглед националните интереси на България въпроси. По същество началото е поставено със започналия разрив в отношенията между Александър Батенберг и Русия и предявените претенции от принц Фердинанд към българския княжески престол през 1883 г.

На фона на принципно показните позиции на Великите сили към младото княжество и балканите се разглеждат събитията в България, свързани с българския национален въпрос и мястото и ролята на монархическата институция в лицето на отиващия си Александър I и идващия Фердинанд. Направен е прецизен анализ на факторите, поставили австрийския принц на българския престол, като успоредно с това са разкрити явните и тайните опити за неговото отстраняване от вътрешни и външни политически сили и институции.

Особено внимание се отделя на политиката на българския министър-председател Стефан Стамболов, свързана с извеждането на страната от политическата криза. Разкриват се разочарования от политическия характер на Фердинанд, тайните опити на Стамболов през първите години от идването на монарха в България да бъде отстранен.

Последователно се проследява политическата дейност на Фердинанд на фона на българския исторически път, реализиране в услуга на държавите с негови родови корени. Направен е анализ на отрицателните последици от тази негова политика.

Важни в това отношение са събитията и процесите, свързани с националноосвободителното движение в Македония и Одринска Тракия, с подготовката и обявяването на българската независимост, сключените договори за Балканската война, поведението на българския главнокомандващ – цар Фердинанд, по важни политически въпроси в хода на Първата и Втората балкански войни.

С голямо внимание и задълбочен анализ се проследява стратегическия път на България към участието и в Първата световна война, трасиран безспорно от цар Фердинанд Кобур-Готски. Направени са анализи, изводи и заключения за мисията на Фердинанд, довела до фатален край на събития, свързани със съдбата на българския народ.

В края на монографията е направен опит да се разкрият и последиците от мисията на Фердинанд в България през следващите десетилетия.

Монографията ще представлява интерес за историци, юристи, социолози, за студенти и политици и за широк кръг от българската общественост.