Корпоративни финанси. Кратък курс


интернет книжарница Нова звезда
Автори: Георги Петров, Евгени Райков, Емилия Цанкова, Георги Маринков, Иван Костов, Маргарита Главева, Ралица Маринова, Росица борисова, Румен Радев, Теодора Петкова, Кремена Шутилова

Издателство:Тракия М

Корична цена:16.00 лв.
Отстъпка:2.40 лв. (15.00 %)
Цена:13.60 лв.
ISBN:978-619-7003-02-4
Година:2012
Подвързия:Меки корици
Страници:348
Език:Български

"Корпоративни финанси. Кратък курс" ви дава основните първоначални знания и възможности да изчислявате истинските си печалби и загуби от всеки инвестиционен проект в реални активи или в покупка на акции, облигации и други ценни книги.

От нея вие ще научите как по-точно да измервате риска на всяка инвестиция и по възможност да го намалите чрез

диверсификация на вложенията, анализ на чувствителността и някои симулационни модели.

 

Като четете книгата, вие ще разберете от какви източници можете да набавите необходимите средства за финансиране на инвестиционните проекти, каква е тяхната цена и оптималната им структура.

Полезна информация и знания ще получите също по въпросите за дивидентната политика на фирмата, управлението на запасите, оптимизирането на текущите вземания и задължения, както и на касовата наличност, финансовото планиране, изгодите и рисковете от сливанията на фирмите и пенсионните планове.

 

Тази книга не е достатъчна, за да решавате всички задачи при фирменото управление. Тя ви запознава по възможно най-достъпния начин с основите на съвремената теория и практика на финансовия мениджмънт. Ако вие сте я прочели, ще сте в състояние сами да правите справки за неясните и по-сложни въпроси в големите учебници по фирмени финанси. Но ако започнете самостоятелно да изучавате фирмените финанси направо от тези учебници, е много вероятно да се сблъскате с почти непреодолими затруднения. Те са породени от сложността на проблемите, от големия обем на книгите и най-вече от недостига на време.

Финансовите изчисления във фирмите могат да се извършват и чрез използване на готови компютърни програми. Без разбиране на същността и логиката на науката за корпоративните финанси вие ще възприемате резултатите от такива изчисления с недоверие и трудно ще можете да ги проверявате.

 

Учебното помагало "Корпоративни финанси" е нужно преди всичко на финансовите мениджъри във фирмите, банките и в другите самостоятелни стопански субекти. Но то може да бъде също изключително полезно за собствениците и ръководителите на предприятията, защото ще им позволи да разбират разработките и предложенията на финансовите мениджъри, а следователно и да ги контролират. Компетентното управление и реалният контрол във фирмите са главното условие за избягване на неприятните изненади и загубите.