Управление на средствата от Европейските структурни и инвестициони фондове


Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от европейските фондове
Автор: Мария Казанджиева

Издателство:Труд и право

Корична цена:18.00 лв.
Отстъпка:3.60 лв. (20.00 %)
Цена:14.40 лв.
ISBN:978-954-608-239-8
Година:2016
Подвързия:Меки корици
Страници:375
Език:Български

В подробен коментар са анализирани и разяснени основните положения на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове: действие, предмет и приложно поле; принципи, програми и институционална рамка; насоки за кандидатстване и изпълнение на проекти; условия и ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; проекти, по които се предоставя безвъзмездна финансова помощ; административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; верифициране на разходите, администриране на нередности и финансови корекции. Публикувани са нормативните текстове на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г. Представени са образците на формуляри и други приложни документи, утвърдени на основание на чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 на ЗУСЕСИФ. Авторската разработка е дело на доц. д-р Мария Казанджиева – водещ специалист в областта на управлението на средствата от европейски фондове и автор в изданията на ИК „Труд и право”. Целева аудитория: Практикуващи юристи – съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти; ръководители и специалисти в държавната администрация и местното самоуправление; предприемачи, мениджъри и експерти в управленските екипи на търговските дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.