Корица Корпоративно финансиране и корпоративен растеж

Корпоративно финансиране и корпоративен растеж


Автор: Надежда Николова

Издателство:Сиела

Корична цена:14.00 лв.
Отстъпка:2.80 лв. (20.00 %)
Цена:11.20 лв.
ISBN:978-954-28-0333-1
Година:2012
Подвързия:Меки корици
Страници:232
Език:Български

В книгата „Корпоративно финансиране и корпоративен растеж“ доц. д-р Надежда Николова разглежда различни аспекти на зависимостта на корпоративния растеж от възприетите стратегии за финансиране и структуриране на корпоративния капиталов ресурс. В момента те имат ключово значение за ефективния финансов мениджмънт в българската стопанска практика. Значимостта на третираните въпроси се обосновава с обстоятелството, че докато корпорацията функционира, на пазарна оценка, подлежи нe притежаваното от нея имущество, a стойността на книжата, с които тя директно си е набавила капитал от фондовия пазар. Същевременно се акцентира върху факта, че пазарната стойност на корпоративните ценни книжа е функция на изплащаните по тях доходи (дивиденти и лихви), чиито източник се явява печалбата от стопанската употреба на корпоративното имущество. Ето защо специално е изследвана зависимостта на корпоративния растеж от печалбата и дивидентната политика на компанията. Обстойно е анализиран и механизмът на въздействие върху пазарната стойност на компанията чрез капиталово-структурната политика и финансовия лост на заемния капитал, поради изключителната актуалност на проблема за българската икономическа действителност. Основното послание в книгата е, че посредством инструментите на корпоративното финансиране и управлението на корпоративната капиталова структура може целенасочено да се влияе върху корпоративния растеж. Ръководствата на нововъзникналите български корпорации би следвало да използват тази възможност, за да постигат максимална изгода акционерите, без да създават допълнителни рискове за финансовата стабилност на компаниите.