Общи условия на договора


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Златка Сукарева

Издателство:УНСС

Корична цена:5.00 лв.
Отстъпка:0.75 лв. (15.00 %)
Цена:4.25 лв.
ISBN:9544944893
Година:2010
Подвързия:Меки корици
Страници:252
Език:Български

С преминаване на икономиката ни на пазарна основа и с демонополизирането на някои дейности, включително външнотърговската и застрахователната, и с поставянето и на други дейности в условията на пазар (електроснабдяване, топлоснабдяване, водоснабдяване) се разшири периметърът на договорните отношения в стопанската сфера, в сферата на образованието, на услугите от различен вид, а това доведе и до по-широкото използуване на общи условия при сключването им. С оттеглянето на държавата от оперативното управление на стопанската дейност отпаднаха използувани години наред правни средства за типизиране и предопределяне по задължителен начин на съдържанието на редица договори чрез типови договори и общи условия, утвърждавани от компетентни държавни органи, които по своята същност бяха нормативни административни актове. Разшири се и нарасна ролята на общите условия, изработени и предлагани едностранно при сключване на еднотипни договори. Търговският закон през 1996 г. уреди сключването на търговски сделки при общи условия. Законът за защита на потребителя и правилата за търговия съдържа самостоятелна глава за неравноправните клаузи, които, ако са включени в общите условия, са нищожни. В редица специални закони като Закона за далекосъобщенията, Закона за пощенските услуги, Закона за застраховането и други се съдържат правила за общите условия. Това показва, че нараства значението на общите условия при определена категория договори, което от своя страна оправдава и интереса на правната теория към тях.