Данъчно-осигурителен процесуален кодекс


Сборник нормативни актове
Автор: Съставител Ганета Минкова

Издателство:Сиела

Корична цена:9.50 лв.
Отстъпка:1.90 лв. (20.00 %)
Цена:7.60 лв.
ISBN:978-954-28-2245-5
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:544
Език:Български

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Закон за Националната агенция за приходите
Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
Административнопроцесуален кодекс (Извлечение)
Закон за административните нарушения и наказания (Извлечение)
Закон за местните данъци и такси (Извлечение)
Закон за задълженията и договорите (Извлечение)
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
Закон за ограничаване на плащанията в брой
Постановление №426 от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по  просрочени задължения