Корица Банково счетоводство

Банково счетоводство


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Радка Андасарова

Издателство:УНСС

Корична цена:15.50 лв.
Отстъпка:1.58 лв. (10.19 %)
Цена:13.92 лв.
ISBN:978-619-232-114-7
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:335
Език:Български

Учебникът по банково счетоводство е предназначен за студентите от всички специалности в бакалавърска и магистърска степен, които изучават дисциплината Счетоводство на банките. Той е съобразен с учебната програма на студентите от специалностите „Счетоводство“, „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“ по дисциплината „Счетоводство на банките“. Разработката е полезна и за студентите от други специалности, както и за специалистите от банковата практика. Представеният в учебника материал е поднесен от авторите по достъпен за студентите начин. При представянето на отделните теми са изведени учебните цели, дефинирани са ключовите термини, а многообразието от решени примери придава приложна насоченост на разработката. Като приложение към учебника е разработен и представен примерен индивидуален сметкоплан, който би могъл да се ползва както с учебно-методически цели, така и от действащите кредитни институции. Целта на авторите е да улеснят потребителите при изучаването и възприемането на изследваните проблеми. Разработването на отделните теми е съобразено с постиженията на световната счетоводна теория и практика и с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за кредитните институции, Международните стандарти за финансово отчитане, Директивите на Европейския съюз по счетоводство, Директивите на Базелския комитет по банков надзор и нормативните актове, регламентиращи банковата дейност.