Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 2008-2018 г. Част втора


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Съставители: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски

Издателство:Нова звезда

Корична цена:35.00 лв.
Отстъпка:5.25 лв. (15.00 %)
Цена:29.75 лв.
ISBN:978-619-198-0987
Година:2019
Подвързия:Твърди корици
Страници:737
Език:Български

Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на
Върховния касационен съд на Република България, приета през периода 2008 –
2018 г.
Действащото у нас гражданско законодателство, една част от което е прието
преди повече от шестдесет години, постави пред съдебната практика редица
въпроси при неговото правоприлагане. Срещаните неясноти и затруднения  бяха
преодоляни чрез творческото тълкуване на законите от Върховния касационен
съд. Законосъобразното адаптиране на съответните разпоредби на закона към
социалните потребности  допринесе и за правилното разрешаване на
възникналите гражданскоправни конфликти.
Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за
органите по чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при
правоприлагането.
В края на сборника са приложени три статии, за - формата и съдържанието на
съдебните актове, отказът от правосъдие и значението на особеното мнение в
съдебните решения.