Корица Управленско счетоводство (основен курс)

Управленско счетоводство (основен курс)


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Теодора Рупска, Николай Орешаров, Калина Кавалджиева

Издателство:УНСС

Корична цена:9.90 лв.
Отстъпка:0.50 лв. (5.05 %)
Цена:9.40 лв.
ISBN:978-954-644-783-8
Година:2015
Подвързия:Меки корици
Страници:183
Език:Български

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма по дисциплината „Управленско счетоводство“, изучавана от студентите от специалност „Финансов контрол“ на Университета за национално и световно стопанство. Може да се ползва и от други студенти, изучаващи същата учебна дисциплина, както и от счетоводители в практиката. Учебното съдържание е представено в единадесет глави, всяка от които съдържа теоретична част, илюстрирана с множество решени практикоприложни примери с цел по-лесно усвояване и осмисляне на теоретичните постановки. Към отделните глави има и нерешени задачи и казуси за работа по време на семинарни занятия или за самостоятелна работа.