Български език за 9. клас По учебната програма за 2019/2020 г.


Автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

Издателство:Булвест

Корична цена:12.90 лв.
Отстъпка:1.93 лв. (14.96 %)
Цена:10.97 лв.
ISBN:9789541812297
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:104
Език:Български

Учебникът отговаря на новата учебна програма по български език за 9. клас по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията. Учебникът предлага учебна научна информация, която отразява съвременните постижения в науките за езика и за езиковото образование, отнасящи се до: състоянието на съвременния български книжовен език и на книжовно-езиковите правила; същността, предназначението и езиковите характеристики на текста като средство за размяна на информация в процесите на речевото общуване; начините за развиване и усъвършенстване на езиковата и на функционалната грамотност на учениците от гимназиалния етап на българското средно училище. Информацията в учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки. Учебният материал е разпределен в пет раздела: Начален преговор Текст и стил Лексикални особености на думата. Участие в диалог и в дискусия Възприемане и създаване на текстове Годишен преговор Уроците за нови знания са разположени на два разтвора и включват: художествен текст; въпроси за дискусия; речник на непознати думи; лингвистична информация по темата, примери, таблици, определения, алгоритми за работа. Уроците за упражнение са на един разтвор и включват упражнения за практическа работа с езика, упражнения за домашна работа и тестови задачи за проверка, оценка и самооценка. Упражненията по темата са подредени по сложност и обозначени според вида им: с повишена трудност; за работа по групи; работа по проект; изследователска задача; творческа задача.