Евхаристията. Mysterium fidei - Mysterium vitae


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Дякон Иван Иванов - Кюмурджийски

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:30.00 лв.
Отстъпка:6.00 лв. (20.00 %)
Цена:24.00 лв.
ISBN:9789540748887
Година:2020
Подвързия:Твърди корици
Страници:607
Език:Български

Литургично изследване на тайнството Евхаристия. "В монографията "Евхаристията - Mysterium fidei - mysterium vitae (литургично изследване на тайнството Евхаристия)" се обръща внимание на основни за литургичното богословие проблеми, разгледани през призмата на световните научни изследвания по въпросите на Евхаристията, тайнствата и обредите, в съответствие с българските изследвания в тази област и научно-изследавателското наследство на учени и преподаватели, оставили своя принос в литургичното богословие в България. Друг мотив за това изследване е отражението на вероизповедта на Църквата в литургичните текстове, молитви и последования - тяхната неразделна връзка и свидетелство за вярата в Светата Троица, Богочовека Господ Иисус Христос, Пресвета Богородица, ангелското войнство и света на светиите. В това изследване се прави опит за изяснение на основните мотиви, тези, хипотези и становища, термини, библейски текстове и литургични анализи, исторически факти и събития, личности и учения, за по-ясното разбиране на литургичните феномени, които се разглеждат в текста на монографията. Историята, развитието, функцията и интерпретирането на различните обекти на изследването се отнасят до следните литургични феномени: Литургията; Евхаристията; Анафората (евхаристийния канон) с различните части (с акцент върху епиклезиса) и проблема за претворяването и освещаването; култа - богослужебните последования, символа, тайнството, жертвата, и други, които се разглеждат през призмата на авторовите тези и хипотези, мои и на използваните от мен изследователи, с акцент върху българските литургически изследвания, преплитащи идейните принципи на литургичното и евхаристийното богословие като фундамент науката Литургика. В тази монография, и за първи път в българската богословска наука, се дават научните характеристики и основните параметри на едно литургично изследване, методологията, приложима в подобен вид изследвания, както и научно-изследователските принципи за постигане на обективни резултати." Дякон Иван Иванов - Кюмурджийски