Корица Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор

Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Даниела Фесчиян, Камелия Савова

Издателство:УНСС

Корична цена:10.90 лв.
Отстъпка:1.09 лв. (10.00 %)
Цена:9.81 лв.
ISBN:978-619-232-247-2
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:194
Език:Български

Учебникът „Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор“ е предназначен за студентите от специалност „Счетоводство“ със специализация „Счетоводство и стандартизация в публичния сектор“, ОКС „магистър“ при УНСС – София. Учебникът е в съответствие с учебния план на специалността и включва основните теми, заложени в учебната програма по едноименната дисциплина. Той е подходящ и за всички студенти от специалностите „Счетоводство“, „Счетоводство“ със специализация „Финансова отчетност“, „Финанси“, „Публични финанси“, „Финансов контрол“, „Финансов контрол и финансово право“ и „Одитинг“, изучаващи дисциплините „Специализиран курс по счетоводство в публичния сектор“, „Хармонизиране на финансовата отчетност в публичния сектор“, „Международни счетоводни стандарти в публичния сектор“, както и за всички, които проявяват интерес към счетоводството в публичния сектор. Авторите на учебника „Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор“ са преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ“ на Университета за национално и световно стопанство. При написване на учебника са се ръководили от общотеоретичните ценности на счетоводството, като са съобразили националната и международната нормативна регламентация на счетоводството в публичния сектор към м. юли на 2019 г. Допълнено и преработено издание