Управленско счетоводство


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Бойка Брезоева, Михаил Мусов

Издателство:УНСС

Корична цена:15.90 лв.
Отстъпка:2.39 лв. (15.03 %)
Цена:13.51 лв.
ISBN:978-619-232-285-4
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:346
Език:Български

Целта на настоящия учебник е да бъде от полза при усвояването на основните концеп-ции и методи на управленското счетоводство. Осмислянето на тези концепции и методи е една от най-добрите инвестиции, която всеки студент по счетоводство, финанси или друга икономическа специалност може да направи. Това е така, защото управленското счетовод- ство е приложимо във всички организации – малки и големи, частни и публични, бизнес и неправителствени и т.н. – и засяга управлението на всички дейности в организацията. Книгата има общо 10 глави, всяка от които съдържа: раздел, представящ основните теоретични концепции и методи от съответната тема; раздел с 10 казуса, които илюстрират приложението на основните концепции и методи. Казусите са подредени по степен на сложност. В допълнение към казусите, които са свързани с приложение на знанията за изчисляването на определени показатели или за изготвянето на отчети/бюджети/справки, са включени и проблеми, които стимули-рат развитието на уменията за аналитично мислене и обосноваване на професионал-ни преценки; раздел с подробно решение на всичките 10 казуса. Изложението в учебника е съобразено с теоретичната рамка, установена от водещите в света учебни издания по управленско счетоводство, в т.ч.: английските издания на Drury (2008, 2004 и 2001) и американските издания на Blocher, Stout, Cokins и Chen (2008); Datar и Rajan (2018); Deakin и Maher (1987); Garrison, Noreen и Brewer (2018); Horngren и Sundem (1990); Lanen, Anderson и Maher (2011) и др. В сравнение със съществуващата литература обаче настоящото издание е по-кратко, по-ясно и по-лесно за разбиране.