Дискусии в българското наследствено право. Книга първа


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Стоян Ставру, Васил Петров

Издателство:Фенея

Корична цена:18.00 лв.
Отстъпка:2.70 лв. (15.00 %)
Цена:15.30 лв.
ISBN:978-619-163-033-2
Година:2013
Подвързия:Меки корици
Страници:422
Език:Български

Това е първата книга (след "Алеаторността на договорите в българското гражданско право"), която е продукт на съвместните творчески усилия на автори от Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com – интернет сайт, на който част от започнатите  в настоящата книга дискусии със сигурност ще продължат. Този път фокусът на вниманието е насочен към по-рядко разглеждани в доктрината, силно дискусионни, но и практически значими хипотези на наследственото право. Сред дискутираните теми са недостойнството за наследяване (чл. 3 и 4 ЗН), наследственоправните последици при едновременна смърт на две взаимно наследяващи се лица (чл. 10а ЗН), наследственоправното положение на общината по чл. 11 ЗН, заветът на гола собственост, заветът на авторско право, заветът на владение, както и дискусионните въпроси за уголемяването на дяловете при наследяване по завещание и за допустимостта на отказа от наследство от името на ненавършило пълнолетие лице.
Авторите са убедени, че с настоящата книга нито започват, нито ще приключат дискусиите в наследственото право, но се надяват, че с обединяването на усилията и идеите си ще помогнат на читателя да открие нови измерения на проблемите в наследственото право.