Корица Информационните революции и образованието - част 2: ХІХ - ХХІ век

Информационните революции и образованието - част 2: ХІХ - ХХІ век


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Милка Терзийска

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:17.00 лв.
Отстъпка:3.40 лв. (20.00 %)
Цена:13.60 лв.
ISBN:9789540749686
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Език:Български

Настоящото изследване има за цел да подчертае ролята на информационния фактор и образованието като съществена част от културата в развитието на човешкото общество. Показана е взаимовръзката между информационните революции и образованието - как, от една страна, образованието подготвя информационните революции, и от друга страна, как информационните революции влияят върху характера на образованието в дадена епоха. Гл. ас. д-р Милка Терзийска е преподавател в катедра "Предучилищна и медийна педагогика" към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Преподавала е история на педагогиката и българското образование във Факултета по педагогика на ЮЗУ "Неофит Рилски" и във Факултета по начална и предучилищна педагогика (сега ФНОИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Понастоящем преподава психолого-педагогически основи на информационната култура, сравнително предучилищно образование и история на детството. Автор е на монографиите "Книжовно-просветна дейност на Рилския манастир (от Х в. до Освобождението)" (2009), "Димитър Кацаров и Движението за ново възпитание" (2013), "Детството - познато и непознато: от инфантицида до дигиталното детство" (2018), както и на други публикации по теми от история на педагогиката, история на българското образование, история на детството, движението за ново възпитание, съвременните европейски политики и от практики по отношение подготовката на докторантите и преподаването на религии като неконфесионален учебен предмет в обществените училища на европейските страни и подготовката на учители по религии и др.