Корица Децата в процеса на вземане решения

Децата в процеса на вземане решения


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Офелия Кънева

Издателство:ВСУ Черноризец Храбър

Корична цена:18.00 лв.
Отстъпка:2.70 лв. (15.00 %)
Цена:15.30 лв.
ISBN:978-954-715-706-4
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:195
Език:Български

"Адмирирам като педагогическа иновация въведения модел на участието на децата във вземането на решения, изграден въз основа на интегративен и интердисциплинарен подход. Разработката съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката."
проф. д-р Любомира Попова

"Актуалността на темата е несъмнена. Много важно е участието на децата да се организира на най-близкото до тях ниво на политика и около теми, които са от значение за детския живот и развитие. Книгата представя специфична новост, актуалност, важност и значимост за областта на изследването на правата на децата, управлението на образованието и практическата работа с млади хора. Особено се открояват предложенията за оригинални, обобщени и функционално пригодни подходи и проекти за участие на децата във вземането на управленски решения."
проф. д.п.н. Пламен Иванов

"Книгата печели със значимост и актуалност, предлагайки комплексен анализ на теоретичните постановки за определяне на същността и спецификата на процеса на детското участие, както и задълбочен анализ на националните и международни политики по отношение участието на децата във вземане на решения.
Конструиран е авторски модел за детското участие, в който наборът от структури, правила и процедури очертават обща рамка без да се ограничава възможността за уникалност и иновативност на всяка конкретна/нова форма. Получените резултати и практически изводи имат ясно приложимо значение по отношение съсдаване на регламент за критерии и стандарти за детско участие."
проф. д-р Галин Цоков
Офелия Кънева е доктор по уравление на образованието и общественик. Разработва иновативни подходи за подкрепа на педагогически специалисти и е гост-преподавател в редица висши учебни зоведения в България.