Схеми и определения по граждански процес. Ръководство за студенти


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Лидия Пенева

Издателство:Нова звезда

Корична цена:12.00 лв.
Отстъпка:2.40 лв. (20.00 %)
Цена:9.60 лв.
ISBN:978-619-128-0635
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:110
Език:Български

Настоящото ръководство цели да улесни и подпомогне подготовката на студентите, обучаващи се в специалност "Право" в основната семестриална дисциплина "Граждански процес".

Посочени са определения на основните понятия, представен е схематично моделът на всяко производство от гражданския процес ведно с основните фази, през които преминава и същото е базирано на въпросите, влизащи в конспекта, утвърден от Министерство на правосъдието на Република България,необходими за подготовка на студентите за Държавен изпит по Гражданскоправни науки. Ръководството не замества основната и задължителна литература в процесуалната доктрина, а цели по-лесно визуализиране на материята и по-лесен преговор на материала.

Ръководството е съставено, съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Обнародван в ДВ. бр. 59 от 20 Юли 2007 г., в сила от 01.03.2008 г. Последната му редакция е съгласувана с внесените със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс промени от ДВ бр. 68 от 31 Юли 2020 г.