Данъчно облагане 2021


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Съставители и коментар: Ралица Милева, Симеон Симеонов

Издателство:Сиела

Корична цена:25.00 лв.
Отстъпка:5.00 лв. (20.00 %)
Цена:20.00 лв.
ISBN:9789542834267
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:1044
Език:Български

Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения и подзаконовите актове по прилагането им – ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗАДС, ЗВНАУА и ЗДЗП 1. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ; 2. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА; 3. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ; 4. ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (С КОМЕНТАР); 5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ; 6. ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ; 7. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕН АКЦИЗ ЗА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ; 8. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ; 9. СПИСЪК НА ДВУСТРАННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, ПО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.