Въведение в извадковите изследвания


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Александър Найденов

Издателство:УНСС

Корична цена:15.90 лв.
Отстъпка:2.39 лв. (15.03 %)
Цена:13.51 лв.
ISBN:978-619-232-422-3
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:156
Език:Български

Книгата е предназначена за запознаването на широк кръг от читатели (ученици, студенти, изследователи, специалисти и др.) както с основните положения на теорията на извадковите изследвания, така и с конкретните стъпки за практическото ѝ приложение в реални изследователски условия. Съдържанието е структурирано в 9 глави, като изложението следва строга логическа последователност – от по-елементарните към по-сложните идейни конструкции, а теоретичните постановки са илюстрирани със специално разработени за целта взаимносвързани и графично онагледени примери.