Биогеография и природен капитал на България


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Асен Асенов

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:40.00 лв.
Отстъпка:8.00 лв. (20.00 %)
Цена:32.00 лв.
ISBN:9789540750071
Година:2021
Подвързия:Твърди корици
Страници:940
Език:Български

Настоящото издание е авторска трактовка на българското биогеографско пространство, отразено в същността и структурата на националния природен капитал, със заявка да заеме достойно място сред представителните научни издания в Декадата на географията 2020 - 2030 г. От съществено значение в монографията е биогеографската регионализация на автора, основаваща се на екологофизиономичния биомен подход, която подчинява организацията на представените в текста биогеографски провинции и райони. Надграждаща роля в книгата има въвеждането на почти всички синтаксони, определени за България, както и вероятностното присъствие на други, използвани при характеристиката на част от защитените местообитания, включени в том 3 на Червената книга на Република България (2015). Изданието има съществена роля за утвърждаване на термина "природен капитал" в научните изследвания. Асен Асенов е професор по биогеография в Геолого-географския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и ръководител на катедра "Ландшафтна екология и опазване на природната среда". Чете лекционни курсове на бакалавърско ниво по биогеография, защитени природни обекти в България, природна география на континентите, околна среда и природни ресурси и управление на горските ресурси в България, както и в магистърска програма "Ландшафтна екология и природен капитал" по природен капитал, хабитатно разнообразие и методи за оценка на екосистемните / ландшафтните услуги. Специализирал е в МГУ - Москва и в Университета в Саарбрюкен - Германия. Научните му интереси са насочени към пространствено-времевите проблеми на много от субдисциплините на биогеографията, теорията на биоразнообразието и природния капитал, устойчивото развитие и екосистемните / ландшафтните стоки и услуги. Автор е на няколко университетски учебника и монографии, автор и съавтор е на повече от 130 научни публикации.