Сепсис


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Людмила Беленска-Тодорова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:11.00 лв.
Отстъпка:2.20 лв. (20.00 %)
Цена:8.80 лв.
ISBN:978-954-07-5163-4
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:192
Език:Български

Съдържание УВОД ............................................................................................................ 11 ГЛАВА 1. ДЕФИНИЦИИ И КРИТЕРИИ ЗА СЕПСИС ......................... 15 Конференция Сепсис 1 ............................................................................. 16 Конференция Сепсис 2 ............................................................................. 20 Конференция Сепсис 3 ............................................................................. 22 Бъдещи насоки за преразглеждане на дефинициите за сепсис ............ 27 Тестове по всяко време чрез Point-of-Care Testing (POCT) .................. 29 Биомаркери за диагностика на сепсис .................................................... 30 ГЛАВА 2. ЖИВОТИНСКИ МОДЕЛИ НА СЕПСИС ............................. 41 Индуциране на сепсис чрез инжектиране на бактериални токсини .... 41 Индуциране на сепсис чрез използване на живи патогени .................. 44 Интраперитонеално инжектиране на суспензия от фекалии или каша от съдържимото на цекума (cecal slurry, CS) ......................... 47 Сепсис чрез индуциране на пневмония ................................................. 47 Предизвикване на сепсис чрез нарушаване целостта на бариерните тъкани ............................................................................... 48 ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМИ НА СЕПСИСА ................................................. 51 Хипотези за механизмите на сепсиса ..................................................... 51 Физиологични промени при животински модели на сепсис ................ 53 Физиологични промени при сепсиса при човека .................................. 55 Фактори, влияещи на развитието на сепсис при човека ....................... 61 Фази на сепсиса ........................................................................................ 64 Аномалии, обуславящи механизмите на сепсиса .................................. 65 Роля на възпалението при сепсиса ...................................................... 65 Роля на цитокините в развитието на сепсиса .................................. 72 Роля на комплемента при сепсис .......................................................... 75 Клетки, участващи в сепсиса .................................................................. 88 Роля на ендоплазмения ретикулум при сепсис .................................... 93 Роля на апоптозата на имунни клетки при сепсис ............................ 98 Толерантност и нарушена функция на имунните клетки при сепсис ............................................................................................. 104 Нарушения в коагулацията при сепсис ............................................... 105 ГЛАВА 4. ТЕРАПИЯ НА СЕПСИСА ....................................................... 127 Антиендотоксинови терапии ................................................................. 128 Антицитокинови терапии ...................................................................... 129 ГЛАВА 5. УЧАСТИЕ НА АВТОРА В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП, РАЗРАБОТВАЩ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СТРАТЕГИИ ПРИ СЕПСИС .................................................................................................... 139 Изследване ролята на апоптозата в патофизиологията на сепсиса ... 139 Изследване ролята на комплемента в механизмите на сепсиса ......... 144 Литература ................................................................................................ 148