Търговци


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Ангел Калайджиев

Издателство:Сиби

Корична цена:28.00 лв.
Отстъпка:4.20 лв. (15.00 %)
Цена:23.80 лв.
ISBN:978-619-226-187-0
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:512
Език:Български

Предмет на анализ в тази книга са различните видове търговци. Изследвани са едноличният търговец и търговците – публични предприятия. Внимание е отделено и на търговските дружества, като най-напред са разгледани общите положения, които се отнасят за всички видове търговски дружества, включително тези, свързани с тяхното учредяване, недействителност, вноски, контрол и ликвидация. След това последователно са разгледани персоналните дружества – събирателното и командитното дружество. Анализирани са и две от капиталовите дружества – дружеството с ограничена отговорност и командитното дружество с акции. 
Анализът на правната уредба е извършен на основата на българската съдебна практика и правна литература, както и на сравнителноправни изследвания на дружествени форми в държавите от Европейския съюз.