Корица Социално осигуряване 2021

Социално осигуряване 2021


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Ивайло Иванов, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Снежана Малакова, Любомира Язаджиева

Издателство:Труд и Право

Корична цена:38.00 лв.
Отстъпка:5.70 лв. (15.00 %)
Цена:32.30 лв.
ISBN:9789546082870
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:816
Език:Български

Книгата съдържа актуалните нормативни текстове на най-важните законови и подзаконови нормативни актове. Включени са и нови, важни указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите. В подробни и задълбочени коментари и разяснения са представени новите моменти в социалното осигуряване за 2021 година: промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, в сила от 01.03.2021 г.; условията и реда за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, при карантина или отстраняване от работа по предписание на здравните органи; актуалните изисквания за получаване на средства за запазване на заетостта в условията на COVID-кризата, и други. Акцент в авторските разработки са важните промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха приети на 28.04.2021 г. и актуалните условия за придобиване право на пенсия от ДОО. Специално внимание е отделено на възможностите и сроковете за промяна на осигуряването от УПФ в ДОО, и обратно. По традиция, са представени и регламентите за координация на системите за социална сигурност. Книгата съдържа: актуалните нормативни текстове на най-важните законови и подзаконови нормативни актове; нови важни указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите; подробни и задълбочени коментари на промените в осигурителното законодателство; изчерпателни разяснения и експертни отговори на въпроси от практиката; полезна справочна информация. На специализирания сайт ще получите достъп до цялото осигурително законодателство: всички двустранни договори в областта на социалното осигуряване, по които Р. България е страна, подбрана, нова и важна практика на Върховния административен съд и полезни приложения. Достъпът става чрез код, който се намира в този вариант на изданието. Целевата аудитория: социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се.