Индивидуалността в огледалата на постмодерното време


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Силвия Върбанова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:17.00 лв.
Отстъпка:3.40 лв. (20.00 %)
Цена:13.60 лв.
ISBN:9789540751924
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:296
Език:Български

Книгата разглежда следните теми: Постмодерността - променените реалности; Социализацията - инварианти и динамика на взаимодействията; Факторите на социализацията в мрежата на контекстуалните влияния. Един от проблемите при използване на термина постмодернизъм според Майк Федърстоун е изплъзването от възможността да му се даде ясна дефиниция, а също и възприемането му като краткотрайна мода (Федърстоун). Същевременно е важно да се разграничи постмодернизмът като интелектуално течение в изкуството, архитектурата, социалните науки и постмодерността като етап в развитието на съвременното общество. Фокусът на настоящото разглеждане е именно върху характеристиките, определящи социалните промени като етап в развитието на обществото. Така анализът е насочен към процесите, които задават траекториите на социалната и културна динамика, и начина, по който промените се възприемат от юношите и младите хора и повлияват тяхното развитие и изява. Противоре­чивите тенденции и интерпретации налагат осмисляне на основни особености на социализацията в съвременното общество, открояване на характеристиките на социално влияние, играещи роля при създаването на дефинициите за ценно, значимо, привлекателно, оригинално и на ори­ентирите, които младите избират, за да формират образа за себе си. Тези ориентири се превръщат в своеобразни огледала, в които се отразяват образците на поведение и облик, към които човек се стреми. Метафората за огледалата е свързана с възприемането на себе си от перспективата на другите и е провокирана е от разбирането на Чарлз Кули за "огледалния Аз". В анализа авторката разширява съдържанието на метафората с по-обобщените референтни образи - идеи, модели, ценности, в които отразяваме себе си и с които сравняваме собствената си значимост. В тази връзка е направен опит за осмисляне на еталоните, които създават споделени ориентири за разбиране, разгръщане и изява на собствената индивидуалност в специ­фичната ѝ цялостност.