Откриване на производство по стабилизация


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Тихомир николов

Издателство:Нова звезда

Корична цена:16.00 лв.
Отстъпка:3.20 лв. (20.00 %)
Цена:12.80 лв.
ISBN:978-619-198-147-2
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:192
Език:Български

Съчинението разглежда само първата фаза на производството по стабилизация. Акцентирано е върху изясняването на материалноправните предпоставки – търговското качество на молителяи отклоненията от това изискване, както и на непосредствената опасност от неплатежоспособност и отграничението и от имуществени състояния, при които тази предпоставка не е налице, каквито са липсата на опасност, която обаче не е непосредствена, настъпилата вече неплатежоспособност, спирането на плащанията и свръхзадължеността. Особено внимание е отделено и на двете съдебни определения – за отхвърляне на молбата за стабилизация и за откриването на същинско производство по стабилизация.
Не са предмет на разглеждане последиците на определението за откриване на втората фаза на производството по стабилизация както по отношение на търговеца, така и спрямо неговите кредитори. Извън обхвата на изследването са и въпросите във връзка с предлагането, разглеждането, приемането и утвърждаването на план за стабилизация, неговото действие, унищожаване, изпълнение и неизпълнение.