Корица Речник по психология

Речник по психология


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Любен Десев

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:50.00 лв.
Отстъпка:10.00 лв. (20.00 %)
Цена:40.00 лв.
ISBN: 978-954-07-5210-5
Година:2021
Подвързия:Твърди корици
Страници:734
Език:Български

В новия български „Речник по психология“ в духа на синергетичната парадигма са представени основни психологически термини и свързани с тях понятия от различни области на знанието. Настоящото издание е допълнено със стотици нови термини. Авторът, завършил СУ „Св. Климент Охридски“ (1962) със специалности Педагогика, Български език и литература (втора специалност), Стенография (допълнителна специалност), е доктор по психология (Санкт Петербург, 1965) и доктор на педагогическите науки (София, 1982). В продължение на 45 години (1966–2011) е преподавател по психологически дисциплини, основно в СУ „Св. Климент Охридски“, където е избран за доцент (1974) и професор (1985) по педагогическа психология. Член е на Дружеството на психолозите в България от основаването му (1969) и на Съюза на учените в България (1981), включен е в International Who’s Who of Intellectuals (Cambridge, 1990). Автор е на „Психология на отношенията в класа“ (1969); „Психологически проблеми на възпитанието“ (1977); „Психически климат в колектива“ (1981); „Психология на учебния процес“ (1993); „Педагогическа психология“ (V изд., 2003, 1996); „Синергетика: въведение и речник“ (2015); „Психология на творчеството: теоретични проблеми, емпирично изследване, креативни задачи“ (в съавторство със Салех Брик и Никола Десев, 2011).