На път. Миграцията в жизнения опит на българските емигранти в Европейския съюз


интернет книжарница "Нова звезда"
Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:23.00 лв.
Отстъпка:4.60 лв. (20.00 %)
Цена:18.40 лв.
ISBN:9789540752273
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:392
Език:Български

Под редакцията на Сийка Ковачева и Борис Попиванов. Монографията е посветена на българската емиграция в други страни от Европейския съюз. "Емиграцията на български граждани в Европейския съюз е социален процес, който поставя своя отпечатък върху съвременното развитие на нашето общество. Тази книга е посветена на жизнения опит на мобилните българи и представя техните виждания за причините, трудностите и надеждите, с които те правят този избор и оценките им на постиженията и загубите по избрания път. Знанията за перспективите на самите мигранти са от голямо значение за политиките, както на българската, така и за правителствата на страните, приемащи емигранти, а и за ЕС като цяло, в чиито официални документи е залегнала стратегическата цел за развитие на единен трудов пазар в общността. Изследването, чиито резултати представя тази книга, е финансирано по програмата за изследвания и иновации "Хоризонт 2020", договор № 649255, която е насочена към осигуряване на по-голяма конкурентоспособност на Европа чрез стимулиране на интелигентен, устойчив и включващ растеж. Проектът GEMM (Акроним: Растеж, Равни възможности, Миграция и Пазари) отговори на това предизвикателство, като се насочи към проучване на ролята на трудовата миграция в рамките на Съюза, осветлявайки пречките пред успешното включване на мигрантите в европейските трудови пазари, както и условията, при които тя се превръща във фактор за икономически растеж на общността и благополучие на мигрантите и техните семейства. Редакторите и авторите изказват благодарност за финансовата подкрепа на Европейската комисия, направила възможно това изследване..." От редакторите