Математика за 12. клас - задължителна подготовка


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Ю. Цветков, М. Христов, Е. Стоименова, Ц. Байчева

Издателство:Анубис

Корична цена:15.90 лв.
Отстъпка:2.38 лв. (14.97 %)
Цена:13.52 лв.
ISBN:978-619-215-542-1
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:144
Език:Български

Учебникът е предназначен за текуща подготовка на учениците и подпомага учителите при провеждане на урочната работа в клас.

 • Съдържа подробно решени и обяснени задачи, които подпомагат самостоятелната работа на учениците и развиват компетентността умения за учене.

В помощ на ученика и учителя са:

 • рубриката Вече знам в уроците, в които е необходимо да се направи актуализация на стари знания и умения
 • богатият набор от подробни решения на задачи
 •  рубриката Практическо правило
 • уроците за практически дейности с експерименти и идеи за анкетно проучване в раздел Статистика
 •  реални житейски ситуации, илюстрирани с математически модели в раздел Екстремални задачи
 • Учебникът е от поредицата по математика за общообразователна подготовка във втория гимназиален етап на средното образование. Естествено продължение е на учебника за ЗП за 11. клас с позната структура, рубрики и графично оформление.
 • Елементи, характеристики, особености:
 • Лесен за използване – има ясен апарат за ориентиране, на цветен фон са отделени новите знания, практическите правила, а в каре – познатите формули и/или свойства. Задачите за самостоятелна работа са графично отделени, а с получерен шрифт са акцентирани различни етапи в урока или важни елементи от теорията.
 • Изложението на съдържанието на всяка урочна единица е представено последователно и в логичен ред.
 • Информацията, предвидена за нови знания, за упражнения, за преговор и за обобщение е балансирана и е в съответствие с препоръчителното процентно съотношение в учебната програма.
 • Осигурен е оптимален баланс между текст и илюстративен материал – чертежи, графики, таблици и хистограми, които успешно допълват, поясняват и обобщават съответните знания в текста.
 • Всички задачи за самостоятелна работа имат отговори.
 • Съдържа темите Статистика, Уравнения, Неравенства и Екстремални задачи. Вкючени са рубриките Вече знам, Нови понятия, Практическо правило, Мога дадовърша и Мога сам.

 Учебник – печатно издание с електронен вариант.