Корица Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди, причинени от изпълнител

Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди, причинени от изпълнител


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Ивайло Тосков

Издателство:Сиби

Корична цена:20.00 лв.
Отстъпка:3.00 лв. (15.00 %)
Цена:17.00 лв.
ISBN:9786192262280
Година:2022
Подвързия:Меки корици
Страници:204
Език:Български

Книгата е първото монографично издание, посветено на института на отговорността на възложителя по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите за вреди, причинени от лице, което е натоварил с работа. Последователно са разгледани различните предпоставки за ангажиране на отговорността, включително и основните понятия от общия състав на непозволеното увреждане по чл. 45 ЗЗД. Направена е съпоставка с правната уредба на отговорността на възложителя в различни правни системи, както и със сходни институти. Предложен е нов поглед към смятани за утвърдени положения в правната доктрина. Обстойният анализ включва и обзор на съдебната практика както на българските, така и на чуждестранни съдилища. Направени са редица предложения за промени в законодателството. Монографията може да бъде от полза не само за практикуващи юристи, но и за всеки, който има интереси в областта на деликтното право. Ивайло Тосков е доктор по гражданско и семейно право. Има над десетгодишен опит в сферата на банковото дело, финансите и застраховането. Автор е на публикации в областта на облигационното и на вещното право.