Корица РЬЦИ СЛОВО ТВРЬДО. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. Д.Ф.Н. ТАТЯНА СЛАВОВА

РЬЦИ СЛОВО ТВРЬДО. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. Д.Ф.Н. ТАТЯНА СЛАВОВА


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Анна-Мария Тотоманова, Мария Тотоманова-Панева, Явор Милтенов

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:30.00 лв.
Отстъпка:6.00 лв. (20.00 %)
Цена:24.00 лв.
ISBN: 978-954-07-5625-7
Година:2023
Подвързия:Твърди корици
Страници:504
Език:Български

Проф. д.ф.н. Татяна Славова преподава старобългарски език в СУ „Св. Климент Охридски“ вече четири десетилетия. Професионалните интереси са в областта на средновековната славянска текстология и библеистика, българската историческа лексикология и лексикография, славянската епиграфика, палеография и хронология, прабългаристиката, дигитализацията на ръкописното наследство. Автор е на монографията Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски превод и на книгите Тълковната палея в контекста на старобългарската книжнина; Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти; Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил; Старозаветни книги в славянската ръкописна традиция. Тя е и един от издателите и изследователите на старобългарския превод на Първо слово против арианите от Атанасий Александрийски, чието ново двуезично издание с речник-индекс на словоформите и техните гръцки съответствия, със специализирани студии и статии във втория том, излезе в края на 2022 г. Т. Славова е автор и съавтор на лексикографски справочници (Речник на словоформите в Архангелското евангелие от 1092 г.; Речник на езика на Патриарх Евтимий), учебници и учебни пособия (Старобългарски език; Помагало по българска историческа лексикология; Христоматия по историческа граматика на българския език; Слова на светлината. Творби на старобългарски писатели от епохата на св. княз Борис, цар Симеон и св. цар Петър; Старобългарски текстове) и множество научни публикации, както и един от създателите на академичната История на българската средновековна литература.