Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври модул 3 математика
Добави към поръчката
Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври модул 3 математика
Автор: Стопанска академия

Цена: 9.50 лв.

Отстъпка: 0.50 лв. (5.00 %)


Ръководство за самоподготовка с примерни тестове

Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври, модул български език и литература
Добави към поръчката
Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври, модул български език и литература
Автори: УНСС, ИУ - Варна, Стопанска академия

Цена: 6.65 лв.

Отстъпка: 0.35 лв. (5.00 %)


Ръководство за самоподготовка с примерни тестове

Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври, модул история на България
В момента книгата не е налична
Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври, модул история на България
Автори: УНСС, ИУ - Варна, Стопанска академия

Цена: 8.55 лв.

Отстъпка: 0.45 лв. (5.00 %)


Pъководcтво зa caмоподготовкa c пpимеpни теcтове

Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври2007, модул икономика
В момента книгата не е налична
Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври2007, модул икономика
Автори: УНСС, ИУ - Варна, Стопанска академия

Цена: 10.45 лв.

Отстъпка: 0.55 лв. (5.00 %)


Ръководство за самоподготвка с примерни тестове

Кандидатстудентски справочник 2020 г.
Добави към поръчката
Кандидатстудентски справочник 2020 г.
Автор: Колектив

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Немски език за кандидат-студенти
В момента книгата не е налична
Немски език за кандидат-студенти
Автори: Ваня Балева, Силвия Василева

Цена: 6.65 лв.

Отстъпка: 0.35 лв. (5.00 %)


Справочник 2018 за кандидатстващите след 7 клас
Добави към поръчката
Справочник 2018 за кандидатстващите след 7 клас

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Справочник за кандидат-студенти - УНСС 2015/2016
Добави към поръчката
Справочник за кандидат-студенти - УНСС 2015/2016

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 0.70 лв. (10.00 %)


Справочник за кандидат-студенти 2013-2014 г.
Добави към поръчката
Справочник за кандидат-студенти 2013-2014 г.

Цена: 5.95 лв.

Отстъпка: 1.05 лв. (15.00 %)


Висши учебни заведения; Колежи; Специалности; Балообразуване; Календарен график; Класиране

Справочник за кандидат-студенти 2018/2019
Добави към поръчката
Справочник за кандидат-студенти 2018/2019

Цена: 4.50 лв.

Отстъпка: 0.50 лв. (10.00 %)


Справочник за кандидат-студенти 2019/2020
Добави към поръчката
Справочник за кандидат-студенти 2019/2020

Цена: 4.50 лв.

Отстъпка: 0.50 лв. (10.00 %)


Справочник за кандидат-студенти 2020–2021
Добави към поръчката
Справочник за кандидат-студенти 2020–2021

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Справочник за кандидат-студенти 2021 / 2022
Добави към поръчката
Справочник за кандидат-студенти 2021 / 2022

Цена: 8.49 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.02 %)


Справочник за кандидат-студенти 2022 / 2023
Добави към поръчката
Справочник за кандидат-студенти 2022 / 2023

Цена: 10.96 лв.

Отстъпка: 1.94 лв. (15.04 %)


Справочник за кандидат-студенти 2024 - 2025
Добави към поръчката
Справочник за кандидат-студенти 2024 - 2025

Цена: 12.66 лв.

Отстъпка: 2.24 лв. (15.03 %)


Справочник за кандидат-студенти на УНСС - 2021 / 2022
Добави към поръчката
Справочник за кандидат-студенти на УНСС - 2021 / 2022

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 0.70 лв. (10.00 %)


Справочник за кандидат-студенти на УНСС - 2022 / 2023
Добави към поръчката
Справочник за кандидат-студенти на УНСС - 2022 / 2023

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 0.70 лв. (10.00 %)


Тестове по математика за кандидатстудентски изпити в ТУ-София 2007
Добави към поръчката
Тестове по математика за кандидатстудентски изпити в ТУ-София 2007
Автори: Под общата редакция на доц. д-р Марин Стефанов маринов - Факултет по приложна математика и информатика, ТУ - София

Цена: 3.40 лв.

Отстъпка: 0.60 лв. (15.00 %)


Книгата съдържа тестове, които са разработени в съответствие с изпитните изисквания към тестовете по математика в ТУ - София