Авторско право - сборник с нормативни актове
В момента книгата не е налична
Авторско право - сборник с нормативни актове

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. ноември 2018 г. Последна актуализация ДВ, бр. 94 от 13 Ноември 2018 г.

Административен процес
В момента книгата не е налична
Административен процес

Цена: 3.85 лв.

Отстъпка: 1.65 лв. (30.00 %)


Съобразино с действащото законодателство на РБ към октомври 2018 г.

Административно право и процес 2022
Добави към поръчката
Административно право и процес 2022
Автор: проф. д-р Димитър Костов

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


БАНКОВИ ЗАКОНИ към 15 юни 2021 г., 12 издание
Добави към поръчката
БАНКОВИ ЗАКОНИ към 15 юни 2021 г., 12 издание

Цена: 16.91 лв.

Отстъпка: 2.99 лв. (15.03 %)


Гражданска регистрация
Добави към поръчката
Гражданска регистрация

Цена: 4.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (30.00 %)


Последна актуализация ДВ, бр.Последна актуализация ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.

Гражданска регистрация в Република България - Сборник нормативни актове
Добави към поръчката
Гражданска регистрация в Република България - Сборник нормативни актове
Автор: Съставител Кр. Митова

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (20.00 %)


Последна актуализация ДВ бр.82 от 16.10.2009 г.

Граждански процесуален кодекс
В момента книгата не е налична
Граждански процесуален кодекс

Цена: 6.00 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (20.00 %)


Граждански процесуален кодекс, 2022 г., 18 издание
Добави към поръчката
Граждански процесуален кодекс, 2022 г., 18 издание

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


Данъци 2022,  21 изд.
В момента книгата не е налична
Данъци 2022, 21 изд.

Цена: 20.31 лв.

Отстъпка: 3.59 лв. (15.02 %)


Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
В момента книгата не е налична
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Автор: Съставител Ганета Минкова

Цена: 7.60 лв.

Отстъпка: 1.90 лв. (20.00 %)


С предишните редакции на текстовете

Данъчното законодателство -коментар 2017
В момента книгата не е налична
Данъчното законодателство -коментар 2017

Цена: 20.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (15.00 %)


Нормативна уредба • Експертни коментари • Писма и указания Експертни коментари

Данъчното законодателство -коментар 2017+CD
В момента книгата не е налична
Данъчното законодателство -коментар 2017+CD

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА, 2019 г.
Добави към поръчката
ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА, 2019 г.

Цена: 5.86 лв.

Отстъпка: 1.04 лв. (15.07 %)


Закон за движение по пътищата
Добави към поръчката
Закон за движение по пътищата
Автор: Авторски колектив

Цена: 4.79 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (20.03 %)


Цветни. Наредби за прилагане на закона. Глоби, санкции и контролни точки. Съобразено със законодателството към м. ноември 2018 г.

Закон за задълженията и договорите
Добави към поръчката
Закон за задълженията и договорите

Цена: 10.97 лв.

Отстъпка: 1.93 лв. (14.96 %)


8. актуализирано издание към 20 октомври 2021 г.

Закон за кооперациите. Закон за ЖСК
Добави към поръчката
Закон за кооперациите. Закон за ЖСК

Цена: 4.17 лв.

Отстъпка: 0.73 лв. (14.90 %)


Закон за лова и опазване на дивеча. Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча
Добави към поръчката
Закон за лова и опазване на дивеча. Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча

Цена: 1.75 лв.

Отстъпка: 1.75 лв. (50.00 %)


Последна актуализация ДВ бр. 62 от 12.07.2013 г.

Закон за нормативните актове 2022 г., 9 издание
Добави към поръчката
Закон за нормативните актове 2022 г., 9 издание

Цена: 4.16 лв.

Отстъпка: 0.74 лв. (15.10 %)


9. актуализирано издание към 1 март 2022 г.

Закон за обществените поръчки
Добави към поръчката
Закон за обществените поръчки

Цена: 6.00 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (20.00 %)


Закон за счетоводството
Добави към поръчката
Закон за счетоводството
Автор: Ивета Малинова

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (20.00 %)


Закон за счетоводството
В момента книгата не е налична
Закон за счетоводството
Автор: Велин Филипов

Цена: 20.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (15.00 %)


Закон за съдебната власт 2020
В момента книгата не е налична
Закон за съдебната власт 2020

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


Закон за съдебната власт 2022, - 17 издание
В момента книгата не е налична
Закон за съдебната власт 2022, - 17 издание

Цена: 9.77 лв.

Отстъпка: 1.73 лв. (15.04 %)


Закон за устройство на територията 2021
Добави към поръчката
Закон за устройство на територията 2021

Цена: 7.14 лв.

Отстъпка: 1.26 лв. (15.00 %)


Защита на потребителите 2021 г., 12 издание
Добави към поръчката
Защита на потребителите 2021 г., 12 издание

Цена: 9.26 лв.

Отстъпка: 1.64 лв. (15.05 %)


Земеделски земи към 10 септември 2021 г., 14 издание
Добави към поръчката
Земеделски земи към 10 септември 2021 г., 14 издание

Цена: 8.41 лв.

Отстъпка: 1.49 лв. (15.05 %)


Изборен кодекс 2022 г. - 8 изд. към 10 август 2022 г.
Добави към поръчката
Изборен кодекс 2022 г. - 8 изд. към 10 август 2022 г.

Цена: 10.96 лв.

Отстъпка: 1.04 лв. (8.67 %)


Изборен кодекс, към 20 май 2021 г., 7 издание
Добави към поръчката
Изборен кодекс, към 20 май 2021 г., 7 издание

Цена: 9.26 лв.

Отстъпка: 1.64 лв. (15.05 %)


6. издание към 15 февруари 2021 г.

Изпълнение на наказанията 2019
В момента книгата не е налична
Изпълнение на наказанията 2019

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


Изпълнение на наказанията 2022 г.
В момента книгата не е налична
Изпълнение на наказанията 2022 г.

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


Интелектуална собственост, 2021 г. – част I, 14 издание
Добави към поръчката
Интелектуална собственост, 2021 г. – част I, 14 издание

Цена: 6.72 лв.

Отстъпка: 1.18 лв. (14.94 %)


14. издание към 15 октомври 2021 г.

Кодекс за застраховането 2021 г., 12 издание
Добави към поръчката
Кодекс за застраховането 2021 г., 12 издание

Цена: 10.71 лв.

Отстъпка: 1.89 лв. (15.00 %)


Кодекс за застраховането 2022 г., - 13 изд.
В момента книгата не е налична
Кодекс за застраховането 2022 г., - 13 изд.

Цена: 13.09 лв.

Отстъпка: 2.31 лв. (15.00 %)


Кодекс за социално осигуряване, 2022 г., - 30 изд.
В момента книгата не е налична
Кодекс за социално осигуряване, 2022 г., - 30 изд.

Цена: 11.82 лв.

Отстъпка: 2.08 лв. (14.96 %)


30. издание към 4 април 2022 г.

КОДЕКС НА ТРУДА - 2021
В момента книгата не е налична
КОДЕКС НА ТРУДА - 2021

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


КОДЕКС НА ТРУДА - 2022
Добави към поръчката
КОДЕКС НА ТРУДА - 2022

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Кодекс на труда 2022 - 17 издание
В момента книгата не е налична
Кодекс на труда 2022 - 17 издание

Цена: 7.56 лв.

Отстъпка: 1.34 лв. (15.06 %)


Кодекс на труда, 29.08.2022 г. - 18 издание
Добави към поръчката
Кодекс на труда, 29.08.2022 г. - 18 издание

Цена: 8.41 лв.

Отстъпка: 1.49 лв. (15.05 %)


Конституция на Република България
Добави към поръчката
Конституция на Република България

Цена: 2.40 лв.

Отстъпка: 0.60 лв. (20.00 %)


Последна актуализация ДВ бр. 100 от 18 Декември 2015 г.

Международно частно право – част I
Добави към поръчката
Международно частно право – част I
Автор: Боряна Мусева

Цена: 15.22 лв.

Отстъпка: 2.68 лв. (14.97 %)


Международно частно право – част II
Добави към поръчката
Международно частно право – част II
Автор: Боряна Мусева

Цена: 16.92 лв.

Отстъпка: 2.98 лв. (14.97 %)


Международно частно право – част ІІІ
Добави към поръчката
Международно частно право – част ІІІ
Автор: Боряна Мусева

Цена: 10.63 лв.

Отстъпка: 1.87 лв. (14.96 %)


Местно самоуправление и местна администрация, 13 издание
Добави към поръчката
Местно самоуправление и местна администрация, 13 издание

Цена: 4.93 лв.

Отстъпка: 0.87 лв. (15.00 %)


13. актуализирано издание към 10 май 2021 г.

Наказателен кодекс към 20 юли 2022 г., 15 издание
В момента книгата не е налична
Наказателен кодекс към 20 юли 2022 г., 15 издание

Цена: 7.57 лв.

Отстъпка: 1.33 лв. (14.94 %)


15. актуализирано издание към 20 юли 2022 г.

Наказателен процес 2020
В момента книгата не е налична
Наказателен процес 2020
Автор: Проф. д-р Маргарита Чинова

Цена: 7.60 лв.

Отстъпка: 1.90 лв. (20.00 %)


сборник нормативни актове

Наказателно-процесуален кодекс
В момента книгата не е налична
Наказателно-процесуален кодекс

Цена: 9.27 лв.

Отстъпка: 1.63 лв. (14.95 %)


19. актуализирано издание към 1 март 2021 г.

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
Добави към поръчката
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Цена: 2.45 лв.

Отстъпка: 1.05 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 11.2012 г. Последна актуализация ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г.

Общ регламент относно защитата на данните 2018
Добави към поръчката
Общ регламент относно защитата на данните 2018

Цена: 5.86 лв.

Отстъпка: 1.04 лв. (15.07 %)


Обществени поръчки 2022, 18 изд., към 12.09.2022 г-
Добави към поръчката
Обществени поръчки 2022, 18 изд., към 12.09.2022 г-

Цена: 10.11 лв.

Отстъпка: 1.79 лв. (15.04 %)


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, към 10 май 2021 г., 18 издание
В момента книгата не е налична
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, към 10 май 2021 г., 18 издание

Цена: 10.11 лв.

Отстъпка: 1.79 лв. (15.04 %)


Организации с нестопанска цел - 9. издание
Добави към поръчката
Организации с нестопанска цел - 9. издание

Цена: 5.36 лв.

Отстъпка: 0.94 лв. (14.92 %)


Особени залози и други обезпечения, осмо издание
В момента книгата не е налична
Особени залози и други обезпечения, осмо издание

Цена: 4.16 лв.

Отстъпка: 0.74 лв. (15.10 %)


8. актуализирано издание към 10 февруари 2022 г.

Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на строежите - сборник наредби по ЗУТ
В момента книгата не е налична
Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на строежите - сборник наредби по ЗУТ

Цена: 12.67 лв.

Отстъпка: 2.23 лв. (14.97 %)


Сборник наредби по прилагането на ЗУТ

Реституционни закони 2018
В момента книгата не е налична
Реституционни закони 2018

Цена: 4.16 лв.

Отстъпка: 0.74 лв. (15.10 %)


Реституционни закони, 2 издание към 10.01.2023 г.
Добави към поръчката
Реституционни закони, 2 издание към 10.01.2023 г.

Цена: 5.27 лв.

Отстъпка: 0.93 лв. (15.00 %)


Семеен кодекс и Закон за наследството 2021
В момента книгата не е налична
Семеен кодекс и Закон за наследството 2021
Автор: Венцислав Петров

Цена: 8.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (20.00 %)


СЕМЕЕН КОДЕКС, актуализирано издание, 7 издание
Добави към поръчката
СЕМЕЕН КОДЕКС, актуализирано издание, 7 издание

Цена: 7.57 лв.

Отстъпка: 1.33 лв. (14.94 %)


7. актуализирано издание към 10 март 2022 г.

Съдебните актове в гражданското съдопроизводство
Добави към поръчката
Съдебните актове в гражданското съдопроизводство
Автор: Атанас Иванов

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 3.40 лв. (20.00 %)


Книгата е първо цялостно изследване в Българската правна литература

Търговски закон 2022, 17 издание
В момента книгата не е налична
Търговски закон 2022, 17 издание

Цена: 8.16 лв.

Отстъпка: 1.44 лв. (15.00 %)