Активи и амортизации
Добави към поръчката
Активи и амортизации
Автори: Георги Проданов, Димитър Радонов, Десислава Стефанова

Цена: 8.80 лв.

Отстъпка: 13.20 лв. (60.00 %)


ПРОМОЦИЯ!!! Данъчен амортизационен план. Класификатор на основните средства

Аквакултура - принципи и технологии
Добави към поръчката
Аквакултура - принципи и технологии
Автор: Ангел Николов Зайков

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 8.00 лв. (50.00 %)


Български народен сборник
Добави към поръчката
Български народен сборник
Автор: Васил Чолаков

Цена: 3.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (50.00 %)


Фототипно издание

Делба на съсобственост
Добави към поръчката
Делба на съсобственост
Автор: Симеон Тасев

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Деликтно право
Добави към поръчката
Деликтно право
Автор: Поля Голева

Цена: 10.00 лв.

Отстъпка: 10.00 лв. (50.00 %)


Етажна собственост
Добави към поръчката
Етажна собственост

Цена: 2.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (30.00 %)


Закон за адвокатурата. Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения
Добави към поръчката
Закон за адвокатурата. Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Цена: 1.75 лв.

Отстъпка: 1.75 лв. (50.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 09.2013 г. Последна актуализация ДВ, бр. 97 от 07.12.2012 г.

Закон за горите
Добави към поръчката
Закон за горите

Цена: 2.50 лв.

Отстъпка: 2.50 лв. (50.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 11.2011 г. Последна актуализация ДВ, бр. 43 от 07.06.2011 г.

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Добави към поръчката
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Цена: 3.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към януари 2018 г.

Закон за корпоративното подоходно облагане 2017г.
Добави към поръчката
Закон за корпоративното подоходно облагане 2017г.

Цена: 2.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство на РБ към месец март 2017 г. Последна актуализация ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г.

Закон за обществените поръчки
Добави към поръчката
Закон за обществените поръчки

Цена: 3.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (50.00 %)


Закон за туризма
Добави към поръчката
Закон за туризма

Цена: 1.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (50.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 06.2010 г. Последна актуализация ДВ бр. 15 от 23.02.2010 г. Актуализационно приложение от ДВ, бр. 50 и бр. 98 от 2010 г.

Лова и опазване на дивеча - закон и правилник. Закон за рибарството и аквакултурите
Добави към поръчката
Лова и опазване на дивеча - закон и правилник. Закон за рибарството и аквакултурите

Цена: 1.75 лв.

Отстъпка: 1.75 лв. (50.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 05.2011 г. Последна актуализация ДВ бр.19 от 08.03.2011 г.

Международно публично право
В момента книгата не е налична
Международно публично право
Автор: Орлин Борисов

Цена: 15.00 лв.

Отстъпка: 15.00 лв. (50.00 %)


Облигационно право
В момента книгата не е налична
Облигационно право
Автори: Златка Сукарева, Таня Йосифова

Цена: 10.00 лв.

Отстъпка: 10.00 лв. (50.00 %)


Светулка 3
Добави към поръчката
Светулка 3
Автори: Съставили: Мария Йотова, Ваня Митнинска

Цена: 1.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (50.00 %)


Търговско и договорно право за счетоводители
В момента книгата не е налична
Търговско и договорно право за счетоводители
Автор: Димитър Михайлов

Цена: 7.50 лв.

Отстъпка: 7.50 лв. (50.00 %)


Трето допълнено и преработено издание.

Цифрово сравнение ГПК нов - ГПК стар
Добави към поръчката
Цифрово сравнение ГПК нов - ГПК стар

Цена: 2.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (50.00 %)