135 години български нотариат
Добави към поръчката
135 години български нотариат
Автор: Наско Борисов

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


55 най-важни решения на съда на Европейските общности
В момента книгата не е налична
55 най-важни решения на съда на Европейските общности
Автор: съставител Атанас Семов

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Избрани от сборника "Големите решения на съда на ЕО" на издателство "Далоз", том 1

70 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
Добави към поръчката
70 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
Автор: Колектив

Цена: 29.75 лв.

Отстъпка: 5.25 лв. (15.00 %)


Casebook по римско вещно право
В момента книгата не е налична
Casebook по римско вещно право
Автор: Херберт Хаусманингер

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Casebook по римско облигационно право
В момента книгата не е налична
Casebook по римско облигационно право
Автор: Херберт Хаусманингер

Цена: 19.55 лв.

Отстъпка: 3.45 лв. (15.00 %)


COVID-19 –АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ
Добави към поръчката
COVID-19 –АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ
Автор: Поля Панова

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


HABITATIO и OPERAE SERVI EXCEPTIO DOLI и EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE
Добави към поръчката
HABITATIO и OPERAE SERVI EXCEPTIO DOLI и EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE
Автор: Петко Венедиков

Цена: 9.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (10.00 %)


Quo vadis, Justitia?
Добави към поръчката
Quo vadis, Justitia?
Автор: сборник доклади

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Soft Law и съвременното право
Добави към поръчката
Soft Law и съвременното право
Автор: Съставител: Ангел Шопов

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (15.00 %)


Авторски и изпълнителски права в театъра
Добави към поръчката
Авторски и изпълнителски права в театъра
Автор: Емил Лозев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Авторско право и сродните му права в Република България
В момента книгата не е налична
Авторско право и сродните му права в Република България
Автор: Георги Саракинов

Цена: 13.51 лв.

Отстъпка: 2.39 лв. (15.03 %)


Седмо преработено и допълнено издание

Авторско право. Договори
В момента книгата не е налична
Авторско право. Договори
Автор: Ангел Манчев

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 3.40 лв. (20.00 %)


Авторското право в архитектурата
Добави към поръчката
Авторското право в архитектурата
Автори: Атанас Костов, Йордан Пангев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Авторското право в музиката
Добави към поръчката
Авторското право в музиката
Автор: Георги Саракинов

Цена: 11.81 лв.

Отстъпка: 2.09 лв. (15.04 %)


Адвокатската защита по граждански дела
В момента книгата не е налична
Адвокатската защита по граждански дела
Автор: Филко Розов

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Адвокатската защита по наказателни дела
В момента книгата не е налична
Адвокатската защита по наказателни дела
Автор: Гаврил Благоев

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Административен процес
В момента книгата не е налична
Административен процес
Автори: проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров

Цена: 22.40 лв.

Отстъпка: 5.60 лв. (20.00 %)


с изменение на АПК от септември 2018

Административен процес
Добави към поръчката
Административен процес
Автори: Илонка Горанова, Надежда Христова

Цена: 9.90 лв.

Отстъпка: 1.10 лв. (10.00 %)


учебно помагало

Административен процес на Република България, второ издание
Добави към поръчката
Административен процес на Република България, второ издание
Автори: Дончо Хрусанов, Димитър Костoв

Цена: 18.61 лв.

Отстъпка: 3.29 лв. (15.02 %)


Второ преработено и допълнено издание

Административен процес с флашка
В момента книгата не е налична
Административен процес с флашка
Автори: проф. Кино Лазаров, доц, д-р Иван Тодоров

Цена: 15.20 лв.

Отстъпка: 3.80 лв. (20.00 %)


Четвърто преработено и допълнено издание

Административният акт
Добави към поръчката
Административният акт
Автор: проф. Иван Дерменджиев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Изданието се посвещава на 130-годишнината от основаването на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Административно право  на Република България обща част, пето издание
В момента книгата не е налична
Административно право на Република България обща част, пето издание
Автори: Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов

Цена: 22.95 лв.

Отстъпка: 4.05 лв. (15.00 %)


Пето преработено и допълнено издание

Административно правораздаване - Лекции
В момента книгата не е налична
Административно правораздаване - Лекции
Автор: Дончо Хрусанов

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 1.40 лв. (20.00 %)


Административно правосъдие - бр. 1/2021
Добави към поръчката
Административно правосъдие - бр. 1/2021
Автор: Колектив

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Административно правосъдие - бр. 2/2016
Добави към поръчката
Административно правосъдие - бр. 2/2016

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Административно правосъдие - бр. 3/2016
Добави към поръчката
Административно правосъдие - бр. 3/2016

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Административно правосъдие - бр. 4/2016
Добави към поръчката
Административно правосъдие - бр. 4/2016

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Административно правосъдие - бр.1/2016
Добави към поръчката
Административно правосъдие - бр.1/2016

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК
Добави към поръчката
Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК
Автор: Атанас Иванов

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Второ актуализирано и допълнено издание

Актуални въпроси на наказателния процес
Добави към поръчката
Актуални въпроси на наказателния процес
Автор: Иван Сълов

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Актуални въпроси на производството по несъстоятелност
В момента книгата не е налична
Актуални въпроси на производството по несъстоятелност
Автори: Диана Митева, Бистра Николова, Стефан Стефанов, Ралица Топчиева

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Актуални правни апекти на акцизите
Добави към поръчката
Актуални правни апекти на акцизите
Автор: Любка Ценова

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс
Добави към поръчката
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс
Автор: Красимир Влахов

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Второ издание

Актуални трудове
Добави към поръчката
Актуални трудове
Автор: проф. Кино Лазаров

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Акции и способи за прехвърляне
В момента книгата не е налична
Акции и способи за прехвърляне
Автор: Камелия Касабова

Цена: 15.75 лв.

Отстъпка: 1.75 лв. (10.00 %)


Акционерно дружество
В момента книгата не е налична
Акционерно дружество
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Акционерно дружество
Добави към поръчката
Акционерно дружество
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 27.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (15.00 %)


Апортът в капиталовите търговски дружества
Добави към поръчката
Апортът в капиталовите търговски дружества
Автор: Атанас Петров

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Арбитраж
Добави към поръчката
Арбитраж
Автор: Атанас Иванов

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Учебно помагало

Аргументиране в правораздаването
Добави към поръчката
Аргументиране в правораздаването
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


В том 4 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" авторът обяснява аргументирането в правораздаването като свързващо звено и като елемент на общата теория на правото.

Банково право
Добави към поръчката
Банково право
Автор: Марио Бобатинов

Цена: 9.35 лв.

Отстъпка: 1.65 лв. (15.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Банково право
Добави към поръчката
Банково право
Автор: Валери Димитров

Цена: 11.61 лв.

Отстъпка: 1.29 лв. (10.00 %)


Бежанско право
Добави към поръчката
Бежанско право
Автор: Илиана Савова

Цена: 19.55 лв.

Отстъпка: 3.45 лв. (15.00 %)


Борсово право
Добави към поръчката
Борсово право
Автор: Валери Димитров

Цена: 11.61 лв.

Отстъпка: 1.29 лв. (10.00 %)


Брачният договор
Добави към поръчката
Брачният договор
Автор: Анна Станева

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Британската конституция
Добави към поръчката
Британската конституция
Автор: Мартин Лафлин

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


България: превръщането в сателит
Добави към поръчката
България: превръщането в сателит
Автор: Никола Долапчиев

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Българската конституционна идентичност
В момента книгата не е налична
Българската конституционна идентичност
Автор: Мартин Белов

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Българската конституция
Добави към поръчката
Българската конституция
Автор: Павел Милюков

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


БЪЛГАРСКИ ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС. Част първа
Добави към поръчката
БЪЛГАРСКИ ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС. Част първа
Автор: Здравко Славчев

Цена: 88.88 лв.

Отстъпка: 22.23 лв. (20.01 %)


Български правни метаморфози
Добави към поръчката
Български правни метаморфози
Автор: Иво Христов

Цена: 16.91 лв.

Отстъпка: 2.99 лв. (15.03 %)


БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
В момента книгата не е налична
БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
Автори: Живко Сталев, Ружа Иванова, Огнян Стамболиев, Анелия Мингова, Валентина Попова

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 60.00 лв. (75.00 %)


Девето преработено и допълнено издание. Първо по действащия ГПК

Българско гражданско процесуално право – БГПП. Десето издание.
Добави към поръчката
Българско гражданско процесуално право – БГПП. Десето издание.
Автор: Живко Сталев

Цена: 70.40 лв.

Отстъпка: 17.60 лв. (20.00 %)


Десетото издание отразява законодателството и съдебната практика до 18 февруари 2020 г.

Българско наследствено право
В момента книгата не е налична
Българско наследствено право
Автор: Христо Тасев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Десето преработено и допълнено издания. Нова редакция Симеон Тасев, Георги Петканов

Българско наследствено право
Добави към поръчката
Българско наследствено право
Автор: Христо Тасев

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Тринадесето преработено и допълнено издание

Българско наследствено право
В момента книгата не е налична
Българско наследствено право
Автор: Христо Тасев

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Дванадесето преработено и допълнено издание

Българското обичайно право
Добави към поръчката
Българското обичайно право
Автор: Михаел Андреев

Цена: 10.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (16.67 %)


Правно-историческо проучване

Бързото производство по НПК
Добави към поръчката
Бързото производство по НПК
Автор: Стефан Милев

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Валидност и легитимност в правото
В момента книгата не е налична
Валидност и легитимност в правото

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Вертикални споразумения. ЕС - България
Добави към поръчката
Вертикални споразумения. ЕС - България
Автор: Иван Маринов

Цена: 176.80 лв.

Отстъпка: 31.20 лв. (15.00 %)


Вещните сервитутни права
В момента книгата не е налична
Вещните сервитутни права
Автор: Гергана Боянова

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Издателство "Авалон" не е регистирано по ЗДДС

Вещно право
Добави към поръчката
Вещно право
Автори: Методи марков, Владимир Петров

Цена: 11.82 лв.

Отстъпка: 2.08 лв. (14.96 %)


Осмо преработено и допълнено издание

Вещно право
Добави към поръчката
Вещно право
Автор: Георги Боянов

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Осмо основно преработено и допълнено издание

Вещно право
Добави към поръчката
Вещно право
Автор: Георги Боянов

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Вещно право
В момента книгата не е налична
Вещно право
Автор: Александър Джеров

Цена: 20.80 лв.

Отстъпка: 5.20 лв. (20.00 %)


Осмо преработено и допълнено издание

Вещно право - Учебно помагало
В момента книгата не е налична
Вещно право - Учебно помагало
Автор: Гергана Боянова

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Вещно право. Практически проблеми
В момента книгата не е налична
Вещно право. Практически проблеми
Автори: Марио Бобатинов, Красимир Влахов

Цена: 16.91 лв.

Отстъпка: 2.99 лв. (15.03 %)


Второ преработено и допълнено издание

Вещноправно действие на смъртта
Добави към поръчката
Вещноправно действие на смъртта
Автор: Стоан Ставру

Цена: 19.55 лв.

Отстъпка: 3.45 лв. (15.00 %)


Владение
Добави към поръчката
Владение
Автор: Витали Таджер

Цена: 11.25 лв.

Отстъпка: 1.25 лв. (10.00 %)


Издателство СОФИ-Р не е регистирано по ЗДДС

Владение - юридически фрагменти
Добави към поръчката
Владение - юридически фрагменти
Автор: Стоян Ставру

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Вливания и сливания на търговски дружества
В момента книгата не е налична
Вливания и сливания на търговски дружества
Автор: Мария Лекова

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Съобразена със законодателството към 10 март 2017 г.

Вменяемост и невменяемост
Добави към поръчката
Вменяемост и невменяемост
Автор: Румен Марков

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Военни престъпления
Добави към поръчката
Военни престъпления
Автор: Пламен Петков

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Воля и волеизявление за сключване на договор
Добави към поръчката
Воля и волеизявление за сключване на договор
Автор: Нора Москова

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Въведение в американското право
Добави към поръчката
Въведение в американското право
Автор: Джей М. Файнман

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Подробна, ясна и достъпна карта на американската правна система

Въззивно производство по наказателни дела
Добави към поръчката
Въззивно производство по наказателни дела
Автор: Георги Митов

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Възобновяване на наказателни дела
В момента книгата не е налична
Възобновяване на наказателни дела
Автор: Георги Митов

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (15.00 %)


Въпроси на българското вещно право
Добави към поръчката
Въпроси на българското вещно право
Автор: Стоян Ставру

Цена: 55.25 лв.

Отстъпка: 9.75 лв. (15.00 %)


Издателство "Фенея" не е регистрирано по ЗДДС

Въпроси на етажната собственост
В момента книгата не е налична
Въпроси на етажната собственост
Автор: Стоян Ставру

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Въпроси на съпружеската имуществена общност
Добави към поръчката
Въпроси на съпружеската имуществена общност
Автор: Петко Венедиков

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (10.00 %)


Издателство "Петко Венедиков" не е регистирано по ЗДДС

Главните прокурори: От Татарчев до Гешев
Добави към поръчката
Главните прокурори: От Татарчев до Гешев
Автор: Анна Заркова

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Горско право & екосистемни услуги
В момента книгата не е налична
Горско право & екосистемни услуги
Автор: Илиан Точев

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Монография

Гражданската и административната отговорност в здравеопазването
В момента книгата не е налична
Гражданската и административната отговорност в здравеопазването
Автори: Поля Голева, Олга Томова-Куцарова

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Приложен коментар. Анализ на съдебната практика

Гражданско право
В момента книгата не е налична
Гражданско право
Автор: Александър Джеров

Цена: 20.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (15.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Гражданско право - Обща част
В момента книгата не е налична
Гражданско право - Обща част
Автор: Мария Павлова

Цена: 31.50 лв.

Отстъпка: 3.50 лв. (10.00 %)


Издателство Софи-Р не е регистрирано по ДДС!

Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял I
Добави към поръчката
Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял I
Автор: Таджер Витали

Цена: 16.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (10.00 %)


Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II
Добави към поръчката
Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II
Автор: Таджер Витали

Цена: 20.70 лв.

Отстъпка: 2.30 лв. (10.00 %)


Гражданско право. Обща част
Добави към поръчката
Гражданско право. Обща част
Автори: Симеон Тасев, Методи Mарков

Цена: 10.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (15.00 %)


Седмо преработено и допълнено издание

Гражданско съдопроизводство. Том  Първи - Исков процес
Добави към поръчката
Гражданско съдопроизводство. Том Първи - Исков процес
Автор: Любен Корнезов

Цена: 45.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

Гражданско съдопроизводство. Том Втори - Съдебни и несъдебни производства
Добави към поръчката
Гражданско съдопроизводство. Том Втори - Съдебни и несъдебни производства
Автор: Любен Корнезов

Цена: 31.50 лв.

Отстъпка: 3.50 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

Даване вместо изпълнение
Добави към поръчката
Даване вместо изпълнение
Автор: Методи марков

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Данъчната ревизия
Добави към поръчката
Данъчната ревизия
Автор: Здравко Славчев

Цена: 6.40 лв.

Отстъпка: 1.60 лв. (20.00 %)


Данъчни задължения
Добави към поръчката
Данъчни задължения
Автор: Ганета Минкова

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Данъчните нарушения
Добави към поръчката
Данъчните нарушения
Автор: Христо Христозов

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Данъчно право
Добави към поръчката
Данъчно право
Автор: Иван Стоянов

Цена: 22.40 лв.

Отстъпка: 5.60 лв. (20.00 %)


Седмо преработено издание

Данъчно право - Обща част
Добави към поръчката
Данъчно право - Обща част
Автор: Здравко Славчев

Цена: 11.20 лв.

Отстъпка: 2.80 лв. (20.00 %)


Данъчно право - осмо издание
Добави към поръчката
Данъчно право - осмо издание
Автор: Иван Стоянов

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Данъчно право - Специална част
Добави към поръчката
Данъчно право - Специална част
Автор: Здравко Славчев

Цена: 11.20 лв.

Отстъпка: 2.80 лв. (20.00 %)


Данъчно право и процес. Част втора
Добави към поръчката
Данъчно право и процес. Част втора
Автор: Здравко Славчев

Цена: 75.08 лв.

Отстъпка: 13.25 лв. (15.00 %)


Данъчно право и процес. Част първа
В момента книгата не е налична
Данъчно право и процес. Част първа
Автор: Здравко Славчев

Цена: 62.13 лв.

Отстъпка: 15.53 лв. (20.00 %)


Данъчно право и процес. Част трета
Добави към поръчката
Данъчно право и процес. Част трета
Автор: Здравко Славчев

Цена: 44.35 лв.

Отстъпка: 11.09 лв. (20.00 %)


Юридическа теория. Съебна практика. Подробно изследване в отделни части

ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦАТА
Добави към поръчката
ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦАТА
Автор: Таня Йосифова

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Делба на съсобственост
Добави към поръчката
Делба на съсобственост
Автор: Симеон Тасев

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Четвърто преработено и допълнено издание

Деликтната  отговроност
Добави към поръчката
Деликтната отговроност
Автор: Симеон Тасев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Деликтно право
Добави към поръчката
Деликтно право
Автор: Поля Голева

Цена: 22.40 лв.

Отстъпка: 5.60 лв. (20.00 %)


Очаква се да е в продажба след 24.03.2018 г.

Деликтът в международното частно право
Добави към поръчката
Деликтът в международното частно право
Автор: Боряна Мусева

Цена: 16.15 лв.

Отстъпка: 2.85 лв. (15.00 %)


Дигиталната трансформация
Добави към поръчката
Дигиталната трансформация
Автор: Манол Рибов

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Дипломатическа енциклопедия Том 1
Добави към поръчката
Дипломатическа енциклопедия Том 1

Цена: 15.36 лв.

Отстъпка: 3.84 лв. (20.00 %)


Дипломатическа енциклопедия Том 2
Добави към поръчката
Дипломатическа енциклопедия Том 2

Цена: 15.36 лв.

Отстъпка: 3.84 лв. (20.00 %)


Дипломатическо и консулско право
В момента книгата не е налична
Дипломатическо и консулско право
Автор: Иван Владимиров

Цена: 12.00 лв.


Четвърто преработено и допълнено издание

Дипломатическо и консулско право
В момента книгата не е налична
Дипломатическо и консулско право
Автор: Орлин Борисов

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Дискриминация, основана на генетични характеристики. Наръчник
Добави към поръчката
Дискриминация, основана на генетични характеристики. Наръчник
Автор: Мариела Деливерска

Цена: 5.95 лв.

Отстъпка: 1.05 лв. (15.00 %)


Как да я разпознаем и преодолеем

Договор за гледане и издръжка
Добави към поръчката
Договор за гледане и издръжка
Автор: Петко Венедиков

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (10.00 %)


Издателство "Петко Венедиков" не е регистирано по ЗДДС

Договор за дарение
Добави към поръчката
Договор за дарение
Автор: Кръстю Цончев

Цена: 11.25 лв.

Отстъпка: 1.25 лв. (10.00 %)


Издателство СОФИ-Р не е регистирано по ЗДДС

Договори за придобиване на недвижими имоти
Добави към поръчката
Договори за придобиване на недвижими имоти
Автор: Петко Венедиков

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (10.00 %)


Стереотипно издание

Договорите за финансово обезпечение
Добави към поръчката
Договорите за финансово обезпечение
Автор: Иван Мангачев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Договорът в трудовото право
Добави към поръчката
Договорът в трудовото право
Автор: Васил Мръчков

Цена: 16.15 лв.

Отстъпка: 2.85 лв. (15.00 %)


Договорът за строителство
Добави към поръчката
Договорът за строителство
Автор: Мирослав Димитров

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Договорът за факторинг
Добави към поръчката
Договорът за факторинг
Автор: Красимир Коев

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Доказателствени средства по ДОПК
Добави към поръчката
Доказателствени средства по ДОПК
Автор: Здравко Славчев

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Доказване в правораздаването
Добави към поръчката
Доказване в правораздаването
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Том 3 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" е посветен на доказването в правораздаването. От средство за утвърждаване на истината то се превръща във въпрос за легитимността на процеса на правораздаване.

Доказване по данъчни дела
В момента книгата не е налична
Доказване по данъчни дела
Автор: Здравко Славчев

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Доказването в гражданския процес
Добави към поръчката
Доказването в гражданския процес
Автор: Огнян Стамболиев

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Домашното насилие
В момента книгата не е налична
Домашното насилие
Автор: Мариана Праматарова

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 0.70 лв. (10.00 %)


Дружества със специална инвестиционна цел
Добави към поръчката
Дружества със специална инвестиционна цел
Автор: Виктор Токушев

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (15.00 %)


Дружествен дял в ООД
Добави към поръчката
Дружествен дял в ООД
Автор: Маргарита Балабанова

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър
В момента книгата не е налична
Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър
Автори: Нели Маданска, Бистра Николова

Цена: 15.84 лв.

Отстъпка: 3.96 лв. (20.00 %)


Приложен коментар. Анализ на съдебната практика. Примери и практически казуси

Държавата
Добави към поръчката
Държавата
Автор: Жорж Бордю

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Държавна сигурност - мит и реалност
В момента книгата не е налична
Държавна сигурност - мит и реалност
Автор: Бончо Асенов

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Държавнослужебно право на Република България
Добави към поръчката
Държавнослужебно право на Република България
Автор: проф. д-р Добри Димитров

Цена: 31.20 лв.

Отстъпка: 7.80 лв. (20.00 %)


Теоретикоправен, материалноправен и процесуалноправен аспект

Държавното устройство на България
Добави към поръчката
Държавното устройство на България
Автор: Александър Гиргинов

Цена: 24.65 лв.

Отстъпка: 4.35 лв. (15.00 %)


Европейска прокуратура
Добави към поръчката
Европейска прокуратура
Автор: Иванка Которова

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


Европейската прокуратура и Българското наказателно право
Добави към поръчката
Европейската прокуратура и Българското наказателно право
Автор: Галина Тонева

Цена: 15.20 лв.

Отстъпка: 3.80 лв. (20.00 %)


Настоящото издание има интердисциплинарен характер. То ще бъде полезно и за специалистите в областта на материалното наказателно право и на наказателния процес. Ще бъде от полза и на студентите по право, които вече са решили да се посветят на наказателнот

Европейско дружествено право
Добави към поръчката
Европейско дружествено право
Автор: Георги Стефанов

Цена: 21.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (10.00 %)


Европейско дружетсво. Societas Europaea
Добави към поръчката
Европейско дружетсво. Societas Europaea
Автор: Асен Воденичаров

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Европейско кооперативно дружество
Добави към поръчката
Европейско кооперативно дружество
Автор: Асен Воденичаров

Цена: 15.20 лв.

Отстъпка: 3.80 лв. (20.00 %)


Европейско право
В момента книгата не е налична
Европейско право
Автор: Жан-Клод Готрон

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Европейско право на околната среда
Добави към поръчката
Европейско право на околната среда
Автор: Лудвиг Кремер

Цена: 28.80 лв.

Отстъпка: 7.20 лв. (20.00 %)


Европейско право. Въведение
В момента книгата не е налична
Европейско право. Въведение
Автор: Пол Матисен

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Еднолични търговски дружества
Добави към поръчката
Еднолични търговски дружества
Автор: Георги Стефанов

Цена: 15.84 лв.

Отстъпка: 3.96 лв. (20.00 %)


Екологично право - Обща част
Добави към поръчката
Екологично право - Обща част
Автор: Георги Пенчев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Екологично право - специална част
В момента книгата не е налична
Екологично право - специална част
Автор: Георги Пенчев

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Етажна собственост
В момента книгата не е налична
Етажна собственост
Автор: Бисерка Маринова

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Жалбата в данъчното производство
Добави към поръчката
Жалбата в данъчното производство
Автор: Любк Ценова

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Завършване на досъдебното производство
Добави към поръчката
Завършване на досъдебното производство
Автор: Герасим Геров

Цена: 11.20 лв.

Отстъпка: 2.80 лв. (20.00 %)


Задатъкът по българското частно право
Добави към поръчката
Задатъкът по българското частно право
Автор: Васил Александров

Цена: 16.80 лв.

Отстъпка: 4.20 лв. (20.00 %)


Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V
Добави към поръчката
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V
Автор: Съставител: Константин Кунчев

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98)

Закон за търговския регистър - тематичен коментар
В момента книгата не е налична
Закон за търговския регистър - тематичен коментар
Автори: Александър Кацарски, Гергана Тушева

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Коментарът има за предмет изследване на правната уредба, съдържаща се в Закона за търговския регистър. Състои се от анализ на всяка една от разпоредбите на закона поотделно заедно със съответно свързаните с тях правила от актовете по прилагане на закона.

Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД
Добави към поръчката
Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД
Автор: Красимир Коев

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Запазена част в наследството
Добави към поръчката
Запазена част в наследството
Автор: Петко Венедиков

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (10.00 %)


Издателство "Петко Венедиков" не е регистирано по ЗДДС

Записки по Римско право
Добави към поръчката
Записки по Римско право
Автор: Петко Венедиков

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (10.00 %)


Издателство "Петко Венедиков" не е регистирано по ЗДДС

Записът на заповед и менителницата
Добави към поръчката
Записът на заповед и менителницата
Автор: Мария Павлова

Цена: 13.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (10.00 %)


Издателство СОФИ-Р не е регистирано по ЗДДС

Заповедно производство
Добави към поръчката
Заповедно производство
Автор: Силви Чернов

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Заповедното производство
В момента книгата не е налична
Заповедното производство
Автор: Стефан Кюркчиев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Производството по новия ГПК

Заповедното производство в България и ЕС
Добави към поръчката
Заповедното производство в България и ЕС
Автор: Николай Ангелов

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Защита по ДОПК
В момента книгата не е налична
Защита по ДОПК
Автор: Здравко Славчев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Защита срещу ревизионен акт
В момента книгата не е налична
Защита срещу ревизионен акт
Автор: Здравко Славчев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Здравословни и безопасни условия на труд
В момента книгата не е налична
Здравословни и безопасни условия на труд
Автори: Красимира Средкова, Нина Гевренова, Иван Янев

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Норматини актове. Съдебна практика. Административна практика. Приложен коментар

ЗОП Коментар на последните изменения и допълнения от ноември 2011 г.
Добави към поръчката
ЗОП Коментар на последните изменения и допълнения от ноември 2011 г.
Автор: Емилия Петкова

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Кратък коментар на Закона за обществените поръчки. Приложение: Актуализиран Закон за обществените поръчки (ДВ бр. 93/25.11.2011 г.)

Из записките на следователя
Добави към поръчката
Из записките на следователя
Автор: Петър Цанков

Цена: 6.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (15.00 %)


Из записките на юриста
В момента книгата не е налична
Из записките на юриста
Автор: Христо Тасев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Избрани институти на частното право
Добави към поръчката
Избрани институти на частното право
Автор: Ясен Николов

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Избрани статии
Добави към поръчката
Избрани статии
Автор: Петко Венедиков

Цена: 16.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (10.00 %)


Избрани студии и статии
Добави към поръчката
Избрани студии и статии
Автор: Валентина Попова

Цена: 24.00 лв.

Отстъпка: 6.00 лв. (20.00 %)


Изключващи вината обстоятелства
В момента книгата не е налична
Изключващи вината обстоятелства
Автор: Румен Марков

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ - Текст, съдебна практика и авторски коментар
Добави към поръчката
Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ - Текст, съдебна практика и авторски коментар
Автори: Димитър Иванов, Делян Николов

Цена: 23.92 лв.

Отстъпка: 5.98 лв. (20.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Изпълнителното производство
В момента книгата не е налична
Изпълнителното производство
Автори: Мариана Обретенова, Диана Митева

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 3.40 лв. (20.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Изследвания върху РИМСКОТО ПРАВО
Добави към поръчката
Изследвания върху РИМСКОТО ПРАВО
Автор: Петко Венедиков

Цена: 18.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (10.00 %)


Икономика на труда
Добави към поръчката
Икономика на труда
Автор: Колектив

Цена: 14.31 лв.

Отстъпка: 1.59 лв. (10.00 %)


Икономически теории
Добави към поръчката
Икономически теории
Автори: Катя Бекярова, Иван Пипев, Боян Велев

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Имуществена отговорност на работодателя
Добави към поръчката
Имуществена отговорност на работодателя
Автор: Васил Мръчков

Цена: 16.15 лв.

Отстъпка: 2.85 лв. (15.00 %)


Институционно право на Европейския съюз
В момента книгата не е налична
Институционно право на Европейския съюз
Автор: Жан Пол Жаке

Цена: 24.00 лв.

Отстъпка: 6.00 лв. (20.00 %)


Интересът в правото
Добави към поръчката
Интересът в правото
Автор: Светла Маринова

Цена: 10.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (10.00 %)


научна област- право

Ипотеката
В момента книгата не е налична
Ипотеката
Автор: Методи марков

Цена: 16.83 лв.

Отстъпка: 2.97 лв. (15.00 %)


Ипотеки, залог, привилегии
В момента книгата не е налична
Ипотеки, залог, привилегии
Автор: Петко Венедиков

Цена: 9.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (10.00 %)


Издателство "Петко Венедиков" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

Ипотеки, залог, привилегии
Добави към поръчката
Ипотеки, залог, привилегии
Автор: Петко Венедиков

Цена: 23.40 лв.

Отстъпка: 2.60 лв. (10.00 %)


Истина и справедливост
Добави към поръчката
Истина и справедливост
Автор: Кристиан Таков

Цена: 18.70 лв.

Отстъпка: 3.30 лв. (15.00 %)


Истина, обоснованост, справедливост
Добави към поръчката
Истина, обоснованост, справедливост
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


В том 2 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" авторът изгражда теоретичните си постановки, като се концентрира върху няколко проблема: търсенето на истината като задължение на правораздаването обосноваване на истината релацията факт-истина

История на правната наука
В момента книгата не е налична
История на правната наука
Автор: Цеко Торбов

Цена: 3.40 лв.

Отстъпка: 0.60 лв. (15.00 %)


Казуси по конституционно право
Добави към поръчката
Казуси по конституционно право
Автор: Радослава Янкулова

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Казуси по наказателно право - Обща част, трето издание
Добави към поръчката
Казуси по наказателно право - Обща част, трето издание
Автори: Ралица Илкова, Лазар Груев

Цена: 16.15 лв.

Отстъпка: 2.85 лв. (15.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Казуси по наказателно право - Особена част
В момента книгата не е налична
Казуси по наказателно право - Особена част
Автори: Ралица Илкова, Лазар Груев

Цена: 19.55 лв.

Отстъпка: 3.45 лв. (15.00 %)


Трето преработено и допълнено със съдебна практика издание

Казуси по търговско право. Съдебна практика
Добави към поръчката
Казуси по търговско право. Съдебна практика
Автор: Жана Колева

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Как се решава частноправен казус
Добави към поръчката
Как се решава частноправен казус
Автор: Кристиян Таков

Цена: 20.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (15.00 %)


Капиталови търговски дружества
Добави към поръчката
Капиталови търговски дружества
Автори: Огнян Герджиков, Витали Таджер, Георги Стефанов, Камелия Касабова, Таня Бузева

Цена: 18.24 лв.

Отстъпка: 4.56 лв. (20.00 %)


Основно преработено и допълнено издание на книгата на проф. Витали Таджер от 1997 г.

Касация по данъчни дела
Добави към поръчката
Касация по данъчни дела
Автор: Здравко Славчев

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Кодекс на труда - 2017
Добави към поръчката
Кодекс на труда - 2017

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Кодекс на труда 2020
Добави към поръчката
Кодекс на труда 2020

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Коментар на ДОПК
Добави към поръчката
Коментар на ДОПК
Автор: Здравко Славчев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Текст и съдебна практика

Коментар на закона за публичното предлагане на ценни книжа
В момента книгата не е налична
Коментар на закона за публичното предлагане на ценни книжа
Автори: Ангел Калайджиев, Димана Ранкова, Калина Кръстева-Николова, Владимир Георгиев, Цветелина Бондаренко

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Книгата е съобразена с действащото законодателство към 10.12.2005 г.

Коментар на Кодекса на международното частно право
Добави към поръчката
Коментар на Кодекса на международното частно право
Автор: Весела Станчева Минчева

Цена: 22.95 лв.

Отстъпка: 4.05 лв. (15.00 %)


Съпоставка с актове на европейското право

КОМЕНТАР НА НАРЕДБАТА ЗАКОН ЗА БРАКА
Добави към поръчката
КОМЕНТАР НА НАРЕДБАТА ЗАКОН ЗА БРАКА
Автор: Петко Венедиков

Цена: 23.40 лв.

Отстъпка: 2.60 лв. (10.00 %)


КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга втора
Добави към поръчката
КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга втора
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 18.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга първа
Добави към поръчката
КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга първа
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 22.50 лв.

Отстъпка: 2.50 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга трета
В момента книгата не е налична
КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга трета
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 18.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

Компетенцията на Народното събрание
В момента книгата не е налична
Компетенцията на Народното събрание
Автор: Петър Илиев

Цена: 23.20 лв.

Отстъпка: 5.80 лв. (20.00 %)


Компютърни престъпления
В момента книгата не е налична
Компютърни престъпления
Автор: Моника Копчева

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Конкурентно право
Добави към поръчката
Конкурентно право
Автор: Денчо Славов

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Конкурентно право
Добави към поръчката
Конкурентно право
Автор: Денчо Славов

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Конституционализъм и демокрация
В момента книгата не е налична
Конституционализъм и демокрация
Автор: Георги Близнашки

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Конституционализъм и демокрация
Добави към поръчката
Конституционализъм и демокрация
Автор: Даниел Смилов

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Конституционализъм и политическа култура
Добави към поръчката
Конституционализъм и политическа култура
Автор: Благовест Пунев

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Конституционни основи на гражданското общество
В момента книгата не е налична
Конституционни основи на гражданското общество
Автор: Георги Близнашки

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (20.00 %)


Книгата е 10 част от поредицата "Свитъци по конституционно право" на проф. Георги Близнашки.

Конституционно право
В момента книгата не е налична
Конституционно право
Автор: Проф. д-р Стефан Стойчев

Цена: 15.20 лв.

Отстъпка: 3.80 лв. (20.00 %)


Конституционно право
В момента книгата не е налична
Конституционно право
Автор: Съставител: доц. д-р Христо Паунов

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Сборник с нормативни актове

Конституционно право
В момента книгата не е налична
Конституционно право
Автор: Емилия Друмева

Цена: 32.00 лв.

Отстъпка: 8.00 лв. (20.00 %)


Четвърто допълнено и преработено издание

Конституционно право
В момента книгата не е налична
Конституционно право
Автор: Емилия Друмева

Цена: 38.25 лв.

Отстъпка: 6.75 лв. (15.00 %)


Конституционно право - том 1: Принципи
Добави към поръчката
Конституционно право - том 1: Принципи
Автор: Георги Близнашки

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Конституционно право на Република България. Част първа
В момента книгата не е налична
Конституционно право на Република България. Част първа
Автор: Борис Спасов

Цена: 6.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (15.00 %)


Издателството не е регистрирано по ддс

Конституционно право-Сборник с нормативни актове
Добави към поръчката
Конституционно право-Сборник с нормативни актове
Автор: Доц. Д-р Христо Паунов

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Очаква се да е в продажба след 10.09.2018 г.

Конституционното развитие в България
Добави към поръчката
Конституционното развитие в България
Автор: Георги Близнашки

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (20.00 %)


Конституция на Република България
Добави към поръчката
Конституция на Република България

Цена: 2.80 лв.

Отстъпка: 0.70 лв. (20.00 %)


Консулско право
Добави към поръчката
Консулско право
Автор: Димитър Машев

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Контролът в здравеопазването
Добави към поръчката
Контролът в здравеопазването
Автор: Антония Илиева

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


Кооперативно право
Добави към поръчката
Кооперативно право
Автор: Георги Стефанов

Цена: 19.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (10.00 %)


КООПЕРАЦИЯ
Добави към поръчката
КООПЕРАЦИЯ
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Корпоративна престъпност
Добави към поръчката
Корпоративна престъпност
Автор: Галина Ковачева

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


КРАТЪК КУРС ПО РИМСКО ПРАВО. Трето издание
Добави към поръчката
КРАТЪК КУРС ПО РИМСКО ПРАВО. Трето издание
Автор: Петко Венедиков

Цена: 23.40 лв.

Отстъпка: 2.60 лв. (10.00 %)


Криминалистика
Добави към поръчката
Криминалистика
Автор: Костадин Бобев

Цена: 22.40 лв.

Отстъпка: 5.60 лв. (20.00 %)


Криминалистика
В момента книгата не е налична
Криминалистика
Автор: Профл Радостин Беленски

Цена: 31.20 лв.

Отстъпка: 7.80 лв. (20.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Криминалистика
В момента книгата не е налична
Криминалистика
Автор: Цеко Цеков

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Криминалистика
В момента книгата не е налична
Криминалистика
Автор: Костадин Бобев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Трето допълнено издание

Криминалистика - практикум
Добави към поръчката
Криминалистика - практикум
Автор: Проф. Радостин Беленски

Цена: 10.40 лв.

Отстъпка: 2.60 лв. (20.00 %)


Криминалистика от А до Я
В момента книгата не е налична
Криминалистика от А до Я
Автор: Йонко Кунчев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Криминология. Видове престъпност
В момента книгата не е налична
Криминология. Видове престъпност
Автор: Боян Станков

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Криминология. Обща част
В момента книгата не е налична
Криминология. Обща част
Автори: Ралица Илкова, Иван Ранчев

Цена: 18.40 лв.

Отстъпка: 4.60 лв. (20.00 %)


Криминология. Теоретични основи
В момента книгата не е налична
Криминология. Теоретични основи
Автор: Боян Станков

Цена: 25.50 лв.

Отстъпка: 4.50 лв. (15.00 %)


Четвърто преработено и допълнено издание

Кристали
Добави към поръчката
Кристали
Автор: Кристиан Таков

Цена: 18.70 лв.

Отстъпка: 3.30 лв. (15.00 %)


Курс по гражданско право.Обща част. Том 1
Добави към поръчката
Курс по гражданско право.Обща част. Том 1
Автор: Рая Илиева

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Курс по обща теория на правото
Добави към поръчката
Курс по обща теория на правото
Автор: Георги Бойчев

Цена: 21.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (10.00 %)


С увод в методологията на юриспруденцията

Курс по търговско право
В момента книгата не е налична
Курс по търговско право
Автори: Рая Илиева, Александър Иванов

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Курс по философия на правото
Добави към поръчката
Курс по философия на правото
Автор: Георги Бойчев

Цена: 19.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (10.00 %)


Курс по философия на правото
Добави към поръчката
Курс по философия на правото
Автор: Георги Бойчев

Цена: 19.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (10.00 %)


Към съединението на вещи в римското право
Добави към поръчката
Към съединението на вещи в римското право
Автор: Петко Венедиков

Цена: 9.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (10.00 %)


Лекции по наказателно право
Добави към поръчката
Лекции по наказателно право
Автор: Никола Филчев

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Лекции по обща теория на държавата част 1
Добави към поръчката
Лекции по обща теория на държавата част 1
Автор: Даниел Вълчев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Лекции по обща теория на правото. Част 2
Добави към поръчката
Лекции по обща теория на правото. Част 2
Автор: Даниел Вълчев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Лекции по обща теория на правото.Част 1
Добави към поръчката
Лекции по обща теория на правото.Част 1
Автор: Даниел Вълчев

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Логика в правораздаването
Добави към поръчката
Логика в правораздаването
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Логиката като философия
В момента книгата не е налична
Логиката като философия
Автори: Александър Гънгов, Дарин Дросев

Цена: 20.80 лв.

Отстъпка: 5.20 лв. (20.00 %)


Материално данъчно право
Добави към поръчката
Материално данъчно право
Автор: Здравко Славчев

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


МЕДИАЦИЯТА В БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Добави към поръчката
МЕДИАЦИЯТА В БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Автор: Юлия Раданова

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Медийно аудио- и аудиовизуално право
Добави към поръчката
Медийно аудио- и аудиовизуално право
Автор: Райна Николова

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Административноправни проблеми

Медийно аудио-визуално право
Добави към поръчката
Медийно аудио-визуално право
Автор: Райна Николова

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Медийно право
Добави към поръчката
Медийно право
Автор: Борислав Градинаров

Цена: 13.44 лв.

Отстъпка: 3.36 лв. (20.00 %)


Медийно право
В момента книгата не е налична
Медийно право
Автор: Борислав Градинаров

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Медицинско право
Добави към поръчката
Медицинско право
Автор: проф. д-р Дарина Зиновиева

Цена: 29.60 лв.

Отстъпка: 7.40 лв. (20.00 %)


Международно наказателно право
Добави към поръчката
Международно наказателно право
Автор: Стоян Стойков

Цена: 12.80 лв.

Отстъпка: 3.20 лв. (20.00 %)


Международно наказателно право
В момента книгата не е налична
Международно наказателно право
Автор: Борис Велчев

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Международно наказателно право
В момента книгата не е налична
Международно наказателно право
Автор: Боян Станков

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Международно право
Добави към поръчката
Международно право
Автор: проф. д-р Благой Видин

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Международно правораздаване
Добави към поръчката
Международно правораздаване
Автор: Александър Драгиев

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Международно публично право
Добави към поръчката
Международно публично право
Автори: Орлин Борисов, Атанас Борисов

Цена: 32.30 лв.

Отстъпка: 5.70 лв. (15.00 %)


Международно публично право
Добави към поръчката
Международно публично право
Автор: Благой Видин

Цена: 14.63 лв.

Отстъпка: 1.62 лв. (9.97 %)


Международно публично право
В момента книгата не е налична
Международно публично право
Автор: Иван Владимиров

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Седмо преработено и допълнено издание

Международно търговско право
Добави към поръчката
Международно търговско право
Автор: Иван Владимиров

Цена: 7.65 лв.

Отстъпка: 1.35 лв. (15.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Международно частно право
В момента книгата не е налична
Международно частно право
Автор: Тодор Тодоров

Цена: 17.85 лв.

Отстъпка: 3.15 лв. (15.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Международно частно право
В момента книгата не е налична
Международно частно право
Автор: Диана Маринова

Цена: 8.41 лв.

Отстъпка: 1.49 лв. (15.05 %)


Международно частно право - Обща и специална част
Добави към поръчката
Международно частно право - Обща и специална част
Автор: Иван Владимиров

Цена: 15.21 лв.

Отстъпка: 1.69 лв. (10.00 %)


Пето преработено и допълнено издание

Международно частно право обща и специална част
Добави към поръчката
Международно частно право обща и специална част
Автор: Иван Владимиров

Цена: 15.00 лв.


Издателство СОФИ-Р не е регистирано по ЗДДС

Международноправен режим на Черно море
Добави към поръчката
Международноправен режим на Черно море
Автор: Орлин Борисов

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Междусъседски отношения
Добави към поръчката
Междусъседски отношения
Автор: Стоян Ставру

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Издателство "Фенея" не е регистрирано по ЗДДС

Менителничноправни отношения
Добави към поръчката
Менителничноправни отношения
Автор: Георги Хорозов

Цена: 34.00 лв.

Отстъпка: 6.00 лв. (15.00 %)


Местна власт и местно самоуправление
Добави към поръчката
Местна власт и местно самоуправление
Автор: Милена Стефанова

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Методология на юриспруденцията
Добави към поръчката
Методология на юриспруденцията
Автор: Георги Бойчев

Цена: 12.60 лв.

Отстъпка: 1.40 лв. (10.00 %)


Министерски съвет
Добави към поръчката
Министерски съвет
Автор: Георги Близнашки

Цена: 6.40 лв.

Отстъпка: 1.60 лв. (20.00 %)


Митническо представителство
Добави към поръчката
Митническо представителство
Автор: Момчил Антов

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Михаил Андреев: Избрани трудове
Добави към поръчката
Михаил Андреев: Избрани трудове
Автор: Михаил Андреев

Цена: 80.00 лв.

Отстъпка: 20.00 лв. (20.00 %)


Морска ипотека и привилегии върху кораб
Добави към поръчката
Морска ипотека и привилегии върху кораб
Автор: Ана Джумалиева

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Мяра на престъпленията
Добави към поръчката
Мяра на престъпленията
Автор: Нилс Кристи

Цена: 11.05 лв.

Отстъпка: 1.95 лв. (15.00 %)


Наказателни дела от частен характер
Добави към поръчката
Наказателни дела от частен характер
Автор: Георги Митов

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Наказателно изпълнително право
Добави към поръчката
Наказателно изпълнително право
Автор: Евгени Стоянов

Цена: 8.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (20.00 %)


Наказателно право - обща част
В момента книгата не е налична
Наказателно право - обща част
Автор: Александър Стойнов

Цена: 18.40 лв.

Отстъпка: 4.60 лв. (20.00 %)


Наказателно право - обща част. Пробация
В момента книгата не е налична
Наказателно право - обща част. Пробация
Автор: Александър Стойнов

Цена: 6.40 лв.

Отстъпка: 1.60 лв. (20.00 %)


Второ допълнено издание

Наказателно право в схеми и определения. Обща част
В момента книгата не е налична
Наказателно право в схеми и определения. Обща част
Автори: Румен Владимиров, Ралица Костадинова

Цена: 12.80 лв.

Отстъпка: 3.20 лв. (20.00 %)


Четвърто преработено издание

Наказателно право на Република България - Обща част
Добави към поръчката
Наказателно право на Република България - Обща част
Автор: Антон Гиргинов

Цена: 14.63 лв.

Отстъпка: 1.62 лв. (9.97 %)


Второ основно преработено и допълнено издание

Наказателно право на Република България - Особена част
Добави към поръчката
Наказателно право на Република България - Особена част
Автор: Антон Гиргинов

Цена: 19.13 лв.

Отстъпка: 2.12 лв. (9.98 %)


Второ основно преработено и допълнено издание

Наказателно право Обща част
В момента книгата не е налична
Наказателно право Обща част
Автори: Румен Владимиров, Катина Христова, Николай Стефанов

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 3.40 лв. (20.00 %)


Основни теоретични положения, тестове, казуси, СП

Наказателно-изпълнително право
Добави към поръчката
Наказателно-изпълнително право
Автор: Здравко Трайков

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)