135 години български нотариат
Добави към поръчката
135 години български нотариат
Автор: Наско Борисов

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


55 най-важни решения на съда на Европейските общности
В момента книгата не е налична
55 най-важни решения на съда на Европейските общности
Автор: съставител Атанас Семов

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Избрани от сборника "Големите решения на съда на ЕО" на издателство "Далоз", том 1

70 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
Добави към поръчката
70 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
Автор: Колектив

Цена: 29.75 лв.

Отстъпка: 5.25 лв. (15.00 %)


Casebook по римско вещно право
В момента книгата не е налична
Casebook по римско вещно право
Автор: Херберт Хаусманингер

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Casebook по римско облигационно право
В момента книгата не е налична
Casebook по римско облигационно право
Автор: Херберт Хаусманингер

Цена: 19.55 лв.

Отстъпка: 3.45 лв. (15.00 %)


COVID-19 –АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ
Добави към поръчката
COVID-19 –АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ
Автор: Поля Панова

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


HABITATIO и OPERAE SERVI EXCEPTIO DOLI и EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE
Добави към поръчката
HABITATIO и OPERAE SERVI EXCEPTIO DOLI и EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE
Автор: Петко Венедиков

Цена: 9.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (10.00 %)


Quo vadis, Justitia?
Добави към поръчката
Quo vadis, Justitia?
Автор: сборник доклади

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Soft Law и съвременното право
Добави към поръчката
Soft Law и съвременното право
Автор: Съставител: Ангел Шопов

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (15.00 %)


Авторски и изпълнителски права в театъра
Добави към поръчката
Авторски и изпълнителски права в театъра
Автор: Емил Лозев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Авторско право и сродните му права в Република България
В момента книгата не е налична
Авторско право и сродните му права в Република България
Автор: Георги Саракинов

Цена: 13.51 лв.

Отстъпка: 2.39 лв. (15.03 %)


Седмо преработено и допълнено издание

Авторско право. Договори
В момента книгата не е налична
Авторско право. Договори
Автор: Ангел Манчев

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 3.40 лв. (20.00 %)


Авторското право в архитектурата
Добави към поръчката
Авторското право в архитектурата
Автори: Атанас Костов, Йордан Пангев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Авторското право в музиката
Добави към поръчката
Авторското право в музиката
Автор: Георги Саракинов

Цена: 11.81 лв.

Отстъпка: 2.09 лв. (15.04 %)


Адвокатската защита по граждански дела
В момента книгата не е налична
Адвокатската защита по граждански дела
Автор: Филко Розов

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Адвокатската защита по наказателни дела
В момента книгата не е налична
Адвокатската защита по наказателни дела
Автор: Гаврил Благоев

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Административен процес
В момента книгата не е налична
Административен процес
Автори: проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров

Цена: 22.40 лв.

Отстъпка: 5.60 лв. (20.00 %)


с изменение на АПК от септември 2018

Административен процес
Добави към поръчката
Административен процес
Автори: Илонка Горанова, Надежда Христова

Цена: 10.45 лв.

Отстъпка: 0.55 лв. (5.00 %)


учебно помагало

Административен процес на Република България, второ издание
Добави към поръчката
Административен процес на Република България, второ издание
Автори: Дончо Хрусанов, Димитър Костoв

Цена: 18.61 лв.

Отстъпка: 3.29 лв. (15.02 %)


Второ преработено и допълнено издание

Административен процес с флашка
В момента книгата не е налична
Административен процес с флашка
Автори: проф. Кино Лазаров, доц, д-р Иван Тодоров

Цена: 15.20 лв.

Отстъпка: 3.80 лв. (20.00 %)


Четвърто преработено и допълнено издание

Административният акт
Добави към поръчката
Административният акт
Автор: проф. Иван Дерменджиев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Изданието се посвещава на 130-годишнината от основаването на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Административно право  на Република България обща част, пето издание
Добави към поръчката
Административно право на Република България обща част, пето издание
Автори: Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов

Цена: 22.95 лв.

Отстъпка: 4.05 лв. (15.00 %)


Пето преработено и допълнено издание

Административно правораздаване - Лекции
В момента книгата не е налична
Административно правораздаване - Лекции
Автор: Дончо Хрусанов

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 1.40 лв. (20.00 %)


Административно правосъдие - бр. 1/2021
Добави към поръчката
Административно правосъдие - бр. 1/2021
Автор: Колектив

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Административно правосъдие - бр. 2/2016
Добави към поръчката
Административно правосъдие - бр. 2/2016

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Административно правосъдие - бр. 3/2016
Добави към поръчката
Административно правосъдие - бр. 3/2016

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Административно правосъдие - бр. 4/2016
Добави към поръчката
Административно правосъдие - бр. 4/2016

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Административно правосъдие - бр.1/2016
Добави към поръчката
Административно правосъдие - бр.1/2016

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК
Добави към поръчката
Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК
Автор: Атанас Иванов

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Второ актуализирано и допълнено издание

Актуални въпроси на наказателния процес
Добави към поръчката
Актуални въпроси на наказателния процес
Автор: Иван Сълов

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Актуални въпроси на производството по несъстоятелност
В момента книгата не е налична
Актуални въпроси на производството по несъстоятелност
Автори: Диана Митева, Бистра Николова, Стефан Стефанов, Ралица Топчиева

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Актуални правни апекти на акцизите
Добави към поръчката
Актуални правни апекти на акцизите
Автор: Любка Ценова

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс
Добави към поръчката
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс
Автор: Красимир Влахов

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Второ издание

Актуални трудове
Добави към поръчката
Актуални трудове
Автор: проф. Кино Лазаров

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Акции и способи за прехвърляне
В момента книгата не е налична
Акции и способи за прехвърляне
Автор: Камелия Касабова

Цена: 15.75 лв.

Отстъпка: 1.75 лв. (10.00 %)


Акционерно дружество
Добави към поръчката
Акционерно дружество
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 27.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (15.00 %)


Акционерно дружество
В момента книгата не е налична
Акционерно дружество
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Апортът в капиталовите търговски дружества
Добави към поръчката
Апортът в капиталовите търговски дружества
Автор: Атанас Петров

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Арбитраж
В момента книгата не е налична
Арбитраж
Автор: Атанас Иванов

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Учебно помагало

Аргументиране в правораздаването
В момента книгата не е налична
Аргументиране в правораздаването
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


В том 4 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" авторът обяснява аргументирането в правораздаването като свързващо звено и като елемент на общата теория на правото.

Банково право
Добави към поръчката
Банково право
Автор: Марио Бобатинов

Цена: 9.35 лв.

Отстъпка: 1.65 лв. (15.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Банково право
Добави към поръчката
Банково право
Автор: Валери Димитров

Цена: 12.25 лв.

Отстъпка: 0.65 лв. (5.04 %)


Бежанско право
Добави към поръчката
Бежанско право
Автор: Илиана Савова

Цена: 19.55 лв.

Отстъпка: 3.45 лв. (15.00 %)


Борсово право
Добави към поръчката
Борсово право
Автор: Валери Димитров

Цена: 12.25 лв.

Отстъпка: 0.65 лв. (5.04 %)


Брачният договор
В момента книгата не е налична
Брачният договор
Автор: Анна Станева

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Британската конституция
Добави към поръчката
Британската конституция
Автор: Мартин Лафлин

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


България: превръщането в сателит
Добави към поръчката
България: превръщането в сателит
Автор: Никола Долапчиев

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Българската конституционна идентичност
В момента книгата не е налична
Българската конституционна идентичност
Автор: Мартин Белов

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Българската конституция
Добави към поръчката
Българската конституция
Автор: Павел Милюков

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


БЪЛГАРСКИ ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС. Част първа
В момента книгата не е налична
БЪЛГАРСКИ ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС. Част първа
Автор: Здравко Славчев

Цена: 88.88 лв.

Отстъпка: 22.23 лв. (20.01 %)


Български правни метаморфози
Добави към поръчката
Български правни метаморфози
Автор: Иво Христов

Цена: 16.91 лв.

Отстъпка: 2.99 лв. (15.03 %)


БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
В момента книгата не е налична
БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
Автори: Живко Сталев, Ружа Иванова, Огнян Стамболиев, Анелия Мингова, Валентина Попова

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 60.00 лв. (75.00 %)


Девето преработено и допълнено издание. Първо по действащия ГПК

Българско гражданско процесуално право – БГПП. Десето издание.
Добави към поръчката
Българско гражданско процесуално право – БГПП. Десето издание.
Автор: Живко Сталев

Цена: 70.40 лв.

Отстъпка: 17.60 лв. (20.00 %)


Десетото издание отразява законодателството и съдебната практика до 18 февруари 2020 г.

Българско наследствено право
В момента книгата не е налична
Българско наследствено право
Автор: Христо Тасев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Десето преработено и допълнено издания. Нова редакция Симеон Тасев, Георги Петканов

Българско наследствено право
В момента книгата не е налична
Българско наследствено право
Автор: Христо Тасев

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Дванадесето преработено и допълнено издание

Българско наследствено право
Добави към поръчката
Българско наследствено право
Автор: Христо Тасев

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Тринадесето преработено и допълнено издание

Българското обичайно право
Добави към поръчката
Българското обичайно право
Автор: Михаел Андреев

Цена: 10.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (16.67 %)


Правно-историческо проучване

Бързото производство по НПК
Добави към поръчката
Бързото производство по НПК
Автор: Стефан Милев

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Валидност и легитимност в правото
В момента книгата не е налична
Валидност и легитимност в правото

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Вертикални споразумения. ЕС - България
Добави към поръчката
Вертикални споразумения. ЕС - България
Автор: Иван Маринов

Цена: 176.80 лв.

Отстъпка: 31.20 лв. (15.00 %)


Вещните сервитутни права
В момента книгата не е налична
Вещните сервитутни права
Автор: Гергана Боянова

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Издателство "Авалон" не е регистирано по ЗДДС

Вещно право
В момента книгата не е налична
Вещно право
Автор: Александър Джеров

Цена: 20.80 лв.

Отстъпка: 5.20 лв. (20.00 %)


Осмо преработено и допълнено издание

Вещно право
Добави към поръчката
Вещно право
Автори: Методи марков, Владимир Петров

Цена: 15.21 лв.

Отстъпка: 2.69 лв. (15.03 %)


Осмо преработено и допълнено издание

Вещно право
Добави към поръчката
Вещно право
Автор: Георги Боянов

Цена: 22.50 лв.

Отстъпка: 2.50 лв. (10.00 %)


Вещно право - Учебно помагало
В момента книгата не е налична
Вещно право - Учебно помагало
Автор: Гергана Боянова

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Вещно право. Практически проблеми
В момента книгата не е налична
Вещно право. Практически проблеми
Автори: Марио Бобатинов, Красимир Влахов

Цена: 16.91 лв.

Отстъпка: 2.99 лв. (15.03 %)


Второ преработено и допълнено издание

Вещноправно действие на смъртта
Добави към поръчката
Вещноправно действие на смъртта
Автор: Стоан Ставру

Цена: 19.55 лв.

Отстъпка: 3.45 лв. (15.00 %)


Владение
Добави към поръчката
Владение
Автор: Витали Таджер

Цена: 11.25 лв.

Отстъпка: 1.25 лв. (10.00 %)


Издателство СОФИ-Р не е регистирано по ЗДДС

Владение - юридически фрагменти
Добави към поръчката
Владение - юридически фрагменти
Автор: Стоян Ставру

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Вливания и сливания на търговски дружества
В момента книгата не е налична
Вливания и сливания на търговски дружества
Автор: Мария Лекова

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Съобразена със законодателството към 10 март 2017 г.

Вменяемост и невменяемост
Добави към поръчката
Вменяемост и невменяемост
Автор: Румен Марков

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Военни престъпления
В момента книгата не е налична
Военни престъпления
Автор: Пламен Петков

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Военно правосъдие в Република България
Добави към поръчката
Военно правосъдие в Република България
Автор: Илмира Илиева

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


Воля и волеизявление за сключване на договор
Добави към поръчката
Воля и волеизявление за сключване на договор
Автор: Нора Москова

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Въведение в американското право
Добави към поръчката
Въведение в американското право
Автор: Джей М. Файнман

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Подробна, ясна и достъпна карта на американската правна система

Въззивно производство по наказателни дела
Добави към поръчката
Въззивно производство по наказателни дела
Автор: Георги Митов

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Възобновяване на наказателни дела
В момента книгата не е налична
Възобновяване на наказателни дела
Автор: Георги Митов

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (15.00 %)


Въпроси на българското вещно право
В момента книгата не е налична
Въпроси на българското вещно право
Автор: Стоян Ставру

Цена: 55.25 лв.

Отстъпка: 9.75 лв. (15.00 %)


Издателство "Фенея" не е регистрирано по ЗДДС

Въпроси на етажната собственост
В момента книгата не е налична
Въпроси на етажната собственост
Автор: Стоян Ставру

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Въпроси на съпружеската имуществена общност
Добави към поръчката
Въпроси на съпружеската имуществена общност
Автор: Петко Венедиков

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (10.00 %)


Издателство "Петко Венедиков" не е регистирано по ЗДДС

Главните прокурори: От Татарчев до Гешев
Добави към поръчката
Главните прокурори: От Татарчев до Гешев
Автор: Анна Заркова

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Глобализация и международни отношения
Добави към поръчката
Глобализация и международни отношения
Автор: Боряна Александрова

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 3.40 лв. (20.00 %)


Горско право & екосистемни услуги
В момента книгата не е налична
Горско право & екосистемни услуги
Автор: Илиан Точев

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Монография

Гражданската и административната отговорност в здравеопазването
В момента книгата не е налична
Гражданската и административната отговорност в здравеопазването
Автори: Поля Голева, Олга Томова-Куцарова

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Приложен коментар. Анализ на съдебната практика

Гражданско право
В момента книгата не е налична
Гражданско право
Автор: Александър Джеров

Цена: 20.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (15.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял I
Добави към поръчката
Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял I
Автор: Таджер Витали

Цена: 16.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (10.00 %)


Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II
Добави към поръчката
Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II
Автор: Таджер Витали

Цена: 20.70 лв.

Отстъпка: 2.30 лв. (10.00 %)


Гражданско право. Обща част
Добави към поръчката
Гражданско право. Обща част
Автори: Симеон Тасев, Методи Mарков

Цена: 14.37 лв.

Отстъпка: 2.53 лв. (14.97 %)


Девето преработено и допълнено издание

ГРАЖДАНСКО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ. Дял I
Добави към поръчката
ГРАЖДАНСКО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ. Дял I
Автор: Витали Таджер

Цена: 18.70 лв.

Отстъпка: 3.30 лв. (15.00 %)


Второ издание. Основно преработено и допълнено. Нова редакция Огнян Герджиков

ГРАЖДАНСКО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ. Дял II
Добави към поръчката
ГРАЖДАНСКО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ. Дял II
Автор: Витали Таджер

Цена: 22.10 лв.

Отстъпка: 3.90 лв. (15.00 %)


Второ издание. Основно преработено и допълнено. Нова редакция Огнян Герджиков

Гражданско право. Правни научни изследвания
Добави към поръчката
Гражданско право. Правни научни изследвания
Автор: Кристиян Таков

Цена: 29.75 лв.

Отстъпка: 5.25 лв. (15.00 %)


Гражданско съдопроизводство. Том  Първи - Исков процес
Добави към поръчката
Гражданско съдопроизводство. Том Първи - Исков процес
Автор: Любен Корнезов

Цена: 45.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

Гражданско съдопроизводство. Том Втори - Съдебни и несъдебни производства
Добави към поръчката
Гражданско съдопроизводство. Том Втори - Съдебни и несъдебни производства
Автор: Любен Корнезов

Цена: 31.50 лв.

Отстъпка: 3.50 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

Даване вместо изпълнение
Добави към поръчката
Даване вместо изпълнение
Автор: Методи марков

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Данъчната ревизия
Добави към поръчката
Данъчната ревизия
Автор: Здравко Славчев

Цена: 6.40 лв.

Отстъпка: 1.60 лв. (20.00 %)


Данъчни задължения
Добави към поръчката
Данъчни задължения
Автор: Ганета Минкова

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Данъчните нарушения
Добави към поръчката
Данъчните нарушения
Автор: Христо Христозов

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Данъчно право
Добави към поръчката
Данъчно право
Автор: Иван Стоянов

Цена: 22.40 лв.

Отстъпка: 5.60 лв. (20.00 %)


Седмо преработено издание

Данъчно право - Обща част
Добави към поръчката
Данъчно право - Обща част
Автор: Здравко Славчев

Цена: 11.20 лв.

Отстъпка: 2.80 лв. (20.00 %)


Данъчно право - осмо издание
Добави към поръчката
Данъчно право - осмо издание
Автор: Иван Стоянов

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Данъчно право - Специална част
Добави към поръчката
Данъчно право - Специална част
Автор: Здравко Славчев

Цена: 11.20 лв.

Отстъпка: 2.80 лв. (20.00 %)


Данъчно право и процес. Част втора
Добави към поръчката
Данъчно право и процес. Част втора
Автор: Здравко Славчев

Цена: 75.08 лв.

Отстъпка: 13.25 лв. (15.00 %)


Данъчно право и процес. Част първа
В момента книгата не е налична
Данъчно право и процес. Част първа
Автор: Здравко Славчев

Цена: 62.13 лв.

Отстъпка: 15.53 лв. (20.00 %)


Данъчно право и процес. Част трета
Добави към поръчката
Данъчно право и процес. Част трета
Автор: Здравко Славчев

Цена: 44.35 лв.

Отстъпка: 11.09 лв. (20.00 %)


Юридическа теория. Съебна практика. Подробно изследване в отделни части

ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦАТА
Добави към поръчката
ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦАТА
Автор: Таня Йосифова

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Делба на съсобственост
В момента книгата не е налична
Делба на съсобственост
Автор: Симеон Тасев

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Четвърто преработено и допълнено издание

Деликтната  отговорност
Добави към поръчката
Деликтната отговорност
Автор: Симеон Тасев

Цена: 25.50 лв.

Отстъпка: 4.50 лв. (15.00 %)


Четвърто преработено и допълнено издание

Деликтно право
Добави към поръчката
Деликтно право
Автор: Поля Голева

Цена: 22.40 лв.

Отстъпка: 5.60 лв. (20.00 %)


Очаква се да е в продажба след 24.03.2018 г.

Деликтът в международното частно право
Добави към поръчката
Деликтът в международното частно право
Автор: Боряна Мусева

Цена: 16.15 лв.

Отстъпка: 2.85 лв. (15.00 %)


Дипломатическа енциклопедия Том 1
В момента книгата не е налична
Дипломатическа енциклопедия Том 1

Цена: 15.36 лв.

Отстъпка: 3.84 лв. (20.00 %)


Дипломатическа енциклопедия Том 2
В момента книгата не е налична
Дипломатическа енциклопедия Том 2

Цена: 15.36 лв.

Отстъпка: 3.84 лв. (20.00 %)


Дипломатическо и консулско право
В момента книгата не е налична
Дипломатическо и консулско право
Автор: Иван Владимиров

Цена: 12.00 лв.


Четвърто преработено и допълнено издание

Дипломатическо и консулско право
В момента книгата не е налична
Дипломатическо и консулско право
Автор: Орлин Борисов

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Дискриминация, основана на генетични характеристики. Наръчник
Добави към поръчката
Дискриминация, основана на генетични характеристики. Наръчник
Автор: Мариела Деливерска

Цена: 5.95 лв.

Отстъпка: 1.05 лв. (15.00 %)


Как да я разпознаем и преодолеем

Договор за гледане и издръжка
Добави към поръчката
Договор за гледане и издръжка
Автор: Петко Венедиков

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (10.00 %)


Издателство "Петко Венедиков" не е регистирано по ЗДДС

Договор за дарение
В момента книгата не е налична
Договор за дарение
Автор: Кръстю Цончев

Цена: 11.25 лв.

Отстъпка: 1.25 лв. (10.00 %)


Издателство СОФИ-Р не е регистирано по ЗДДС

Договори за придобиване на недвижими имоти
Добави към поръчката
Договори за придобиване на недвижими имоти
Автор: Петко Венедиков

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (10.00 %)


Стереотипно издание

Договорите за финансово обезпечение
Добави към поръчката
Договорите за финансово обезпечение
Автор: Иван Мангачев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Договорната система в строителството
В момента книгата не е налична
Договорната система в строителството
Автори: д-р Пенчо МИЛКОВ, адвокат*

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Договорът в трудовото право
Добави към поръчката
Договорът в трудовото право
Автор: Васил Мръчков

Цена: 16.15 лв.

Отстъпка: 2.85 лв. (15.00 %)


Договорът за строителство
В момента книгата не е налична
Договорът за строителство
Автор: Мирослав Димитров

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Договорът за факторинг
Добави към поръчката
Договорът за факторинг
Автор: Красимир Коев

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Доказателствени средства по ДОПК
Добави към поръчката
Доказателствени средства по ДОПК
Автор: Здравко Славчев

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Доказване в правораздаването
В момента книгата не е налична
Доказване в правораздаването
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Том 3 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" е посветен на доказването в правораздаването. От средство за утвърждаване на истината то се превръща във въпрос за легитимността на процеса на правораздаване.

Доказване по данъчни дела
В момента книгата не е налична
Доказване по данъчни дела
Автор: Здравко Славчев

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Доказването в гражданския процес
Добави към поръчката
Доказването в гражданския процес
Автор: Огнян Стамболиев

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Домашното насилие
В момента книгата не е налична
Домашното насилие
Автор: Мариана Праматарова

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 0.70 лв. (10.00 %)


Дружества със специална инвестиционна цел
Добави към поръчката
Дружества със специална инвестиционна цел
Автор: Виктор Токушев

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (15.00 %)


Дружествен дял в ООД
Добави към поръчката
Дружествен дял в ООД
Автор: Маргарита Балабанова

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър
В момента книгата не е налична
Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър
Автори: Нели Маданска, Бистра Николова

Цена: 15.84 лв.

Отстъпка: 3.96 лв. (20.00 %)


Приложен коментар. Анализ на съдебната практика. Примери и практически казуси

Държавата
Добави към поръчката
Държавата
Автор: Жорж Бордю

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Държавна сигурност - мит и реалност
В момента книгата не е налична
Държавна сигурност - мит и реалност
Автор: Бончо Асенов

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Държавнослужебно право на Република България
Добави към поръчката
Държавнослужебно право на Република България
Автор: проф. д-р Добри Димитров

Цена: 31.20 лв.

Отстъпка: 7.80 лв. (20.00 %)


Теоретикоправен, материалноправен и процесуалноправен аспект

Държавното устройство на България
Добави към поръчката
Държавното устройство на България
Автор: Александър Гиргинов

Цена: 24.65 лв.

Отстъпка: 4.35 лв. (15.00 %)


Европейска прокуратура
Добави към поръчката
Европейска прокуратура
Автор: Иванка Которова

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


Европейската прокуратура и Българското наказателно право
Добави към поръчката
Европейската прокуратура и Българското наказателно право
Автор: Галина Тонева

Цена: 15.20 лв.

Отстъпка: 3.80 лв. (20.00 %)


Настоящото издание има интердисциплинарен характер. То ще бъде полезно и за специалистите в областта на материалното наказателно право и на наказателния процес. Ще бъде от полза и на студентите по право, които вече са решили да се посветят на наказателнот

Европейският парламент в развитие
Добави към поръчката
Европейският парламент в развитие
Автор: Моника Моралийска

Цена: 7.50 лв.

Отстъпка: 0.40 лв. (5.06 %)


Европейско дружествено право
Добави към поръчката
Европейско дружествено право
Автор: Георги Стефанов

Цена: 21.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (10.00 %)


Европейско дружетсво. Societas Europaea
Добави към поръчката
Европейско дружетсво. Societas Europaea
Автор: Асен Воденичаров

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Европейско кооперативно дружество
Добави към поръчката
Европейско кооперативно дружество
Автор: Асен Воденичаров

Цена: 15.20 лв.

Отстъпка: 3.80 лв. (20.00 %)


Европейско право
В момента книгата не е налична
Европейско право
Автор: Жан-Клод Готрон

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Европейско право на околната среда
Добави към поръчката
Европейско право на околната среда
Автор: Лудвиг Кремер

Цена: 28.80 лв.

Отстъпка: 7.20 лв. (20.00 %)


Европейско право. Въведение
В момента книгата не е налична
Европейско право. Въведение
Автор: Пол Матисен

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Еднолични търговски дружества
Добави към поръчката
Еднолични търговски дружества
Автор: Георги Стефанов

Цена: 15.84 лв.

Отстъпка: 3.96 лв. (20.00 %)


Екологично право - Обща част
Добави към поръчката
Екологично право - Обща част
Автор: Георги Пенчев

Цена: 10.00 лв.

Отстъпка: 10.00 лв. (50.00 %)


Екологично право - специална част
Добави към поръчката
Екологично право - специална част
Автор: Георги Пенчев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 12.00 лв. (50.00 %)


Етажна собственост
В момента книгата не е налична
Етажна собственост
Автор: Бисерка Маринова

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Жалбата в данъчното производство
Добави към поръчката
Жалбата в данъчното производство
Автор: Любк Ценова

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Завършване на досъдебното производство
Добави към поръчката
Завършване на досъдебното производство
Автор: Герасим Геров

Цена: 11.20 лв.

Отстъпка: 2.80 лв. (20.00 %)


Задатъкът по българското частно право
Добави към поръчката
Задатъкът по българското частно право
Автор: Васил Александров

Цена: 16.80 лв.

Отстъпка: 4.20 лв. (20.00 %)


Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V
Добави към поръчката
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V
Автор: Съставител: Константин Кунчев

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98)

Закон за търговския регистър - тематичен коментар
В момента книгата не е налична
Закон за търговския регистър - тематичен коментар
Автори: Александър Кацарски, Гергана Тушева

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Коментарът има за предмет изследване на правната уредба, съдържаща се в Закона за търговския регистър. Състои се от анализ на всяка една от разпоредбите на закона поотделно заедно със съответно свързаните с тях правила от актовете по прилагане на закона.

Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД
Добави към поръчката
Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД
Автор: Красимир Коев

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Запазена част в наследството
Добави към поръчката
Запазена част в наследството
Автор: Петко Венедиков

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (10.00 %)


Издателство "Петко Венедиков" не е регистирано по ЗДДС

Записки по Римско право
Добави към поръчката
Записки по Римско право
Автор: Петко Венедиков

Цена: 16.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (10.00 %)


Четвърто издание

Записки по Римско право
В момента книгата не е налична
Записки по Римско право
Автор: Петко Венедиков

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (10.00 %)


Издателство "Петко Венедиков" не е регистирано по ЗДДС

Записът на заповед и менителницата
Добави към поръчката
Записът на заповед и менителницата
Автор: Мария Павлова

Цена: 13.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (10.00 %)


Издателство СОФИ-Р не е регистирано по ЗДДС

Заповедно производство
Добави към поръчката
Заповедно производство
Автор: Силви Чернов

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Заповедното производство
В момента книгата не е налична
Заповедното производство
Автор: Стефан Кюркчиев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Производството по новия ГПК

Заповедното производство в България и ЕС
Добави към поръчката
Заповедното производство в България и ЕС
Автор: Николай Ангелов

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Защита по ДОПК
В момента книгата не е налична
Защита по ДОПК
Автор: Здравко Славчев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Защита срещу ревизионен акт
Добави към поръчката
Защита срещу ревизионен акт
Автор: Здравко Славчев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Здравословни и безопасни условия на труд
В момента книгата не е налична
Здравословни и безопасни условия на труд
Автори: Красимира Средкова, Нина Гевренова, Иван Янев

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Норматини актове. Съдебна практика. Административна практика. Приложен коментар

ЗОП Коментар на последните изменения и допълнения от ноември 2011 г.
Добави към поръчката
ЗОП Коментар на последните изменения и допълнения от ноември 2011 г.
Автор: Емилия Петкова

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Кратък коментар на Закона за обществените поръчки. Приложение: Актуализиран Закон за обществените поръчки (ДВ бр. 93/25.11.2011 г.)

Из записките на следователя
Добави към поръчката
Из записките на следователя
Автор: Петър Цанков

Цена: 6.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (15.00 %)


Из записките на юриста
В момента книгата не е налична
Из записките на юриста
Автор: Христо Тасев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Из записките на юриста
Добави към поръчката
Из записките на юриста
Автор: Христо Тасев

Цена: 24.00 лв.

Отстъпка: 6.00 лв. (20.00 %)


Избрани институти на частното право
Добави към поръчката
Избрани институти на частното право
Автор: Ясен Николов

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Избрани статии
Добави към поръчката
Избрани статии
Автор: Петко Венедиков

Цена: 16.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (10.00 %)


Избрани студии и статии
Добави към поръчката
Избрани студии и статии
Автор: Валентина Попова

Цена: 24.00 лв.

Отстъпка: 6.00 лв. (20.00 %)


Изключващи вината обстоятелства
В момента книгата не е налична
Изключващи вината обстоятелства
Автор: Румен Марков

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ - Текст, съдебна практика и авторски коментар
Добави към поръчката
Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ - Текст, съдебна практика и авторски коментар
Автори: Димитър Иванов, Делян Николов

Цена: 23.92 лв.

Отстъпка: 5.98 лв. (20.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Изпълнителното производство
В момента книгата не е налична
Изпълнителното производство
Автори: Мариана Обретенова, Диана Митева

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 3.40 лв. (20.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Изследвания върху РИМСКОТО ПРАВО
Добави към поръчката
Изследвания върху РИМСКОТО ПРАВО
Автор: Петко Венедиков

Цена: 18.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (10.00 %)


Икономика на труда
Добави към поръчката
Икономика на труда
Автор: Колектив

Цена: 15.10 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (5.03 %)


Икономически теории
В момента книгата не е налична
Икономически теории
Автори: Катя Бекярова, Иван Пипев, Боян Велев

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Имуществена отговорност на работодателя
Добави към поръчката
Имуществена отговорност на работодателя
Автор: Васил Мръчков

Цена: 16.15 лв.

Отстъпка: 2.85 лв. (15.00 %)


Институционно право на Европейския съюз
В момента книгата не е налична
Институционно право на Европейския съюз
Автор: Жан Пол Жаке

Цена: 24.00 лв.

Отстъпка: 6.00 лв. (20.00 %)


Интересът в правото
Добави към поръчката
Интересът в правото
Автор: Светла Маринова

Цена: 10.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (10.00 %)


научна област- право

Ипотеката
В момента книгата не е налична
Ипотеката
Автор: Методи марков

Цена: 16.83 лв.

Отстъпка: 2.97 лв. (15.00 %)


Ипотеки, залог, привилегии
В момента книгата не е налична
Ипотеки, залог, привилегии
Автор: Петко Венедиков

Цена: 9.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (10.00 %)


Издателство "Петко Венедиков" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

Ипотеки, залог, привилегии
Добави към поръчката
Ипотеки, залог, привилегии
Автор: Петко Венедиков

Цена: 23.40 лв.

Отстъпка: 2.60 лв. (10.00 %)


Истина и справедливост
Добави към поръчката
Истина и справедливост
Автор: Кристиан Таков

Цена: 18.70 лв.

Отстъпка: 3.30 лв. (15.00 %)


Истина, обоснованост, справедливост
Добави към поръчката
Истина, обоснованост, справедливост
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


В том 2 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" авторът изгражда теоретичните си постановки, като се концентрира върху няколко проблема: търсенето на истината като задължение на правораздаването обосноваване на истината релацията факт-истина

История на правната наука
В момента книгата не е налична
История на правната наука
Автор: Цеко Торбов

Цена: 3.40 лв.

Отстъпка: 0.60 лв. (15.00 %)


Казуси по конституционно право
В момента книгата не е налична
Казуси по конституционно право
Автор: Радослава Янкулова

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Казуси по наказателно право - Обща част, трето издание
В момента книгата не е налична
Казуси по наказателно право - Обща част, трето издание
Автори: Ралица Илкова, Лазар Груев

Цена: 16.15 лв.

Отстъпка: 2.85 лв. (15.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Казуси по наказателно право - Особена част
В момента книгата не е налична
Казуси по наказателно право - Особена част
Автори: Ралица Илкова, Лазар Груев

Цена: 19.55 лв.

Отстъпка: 3.45 лв. (15.00 %)


Трето преработено и допълнено със съдебна практика издание

Казуси по търговско право. Съдебна практика
Добави към поръчката
Казуси по търговско право. Съдебна практика
Автор: Жана Колева

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Как да печелим от сделки с недвижими имоти
В момента книгата не е налична
Как да печелим от сделки с недвижими имоти
Автор: Бисерка Маринова

Цена: 12.66 лв.

Отстъпка: 2.24 лв. (15.03 %)


Как се решава частноправен казус
Добави към поръчката
Как се решава частноправен казус
Автор: Кристиян Таков

Цена: 20.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (15.00 %)


Какво да направя за да защитя сам правата си
Добави към поръчката
Какво да направя за да защитя сам правата си
Автор: Орлин Борисов

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 1.40 лв. (20.00 %)


Капиталови търговски дружества
Добави към поръчката
Капиталови търговски дружества
Автори: Огнян Герджиков, Витали Таджер, Георги Стефанов, Камелия Касабова, Таня Бузева

Цена: 18.24 лв.

Отстъпка: 4.56 лв. (20.00 %)


Основно преработено и допълнено издание на книгата на проф. Витали Таджер от 1997 г.

Касация по данъчни дела
Добави към поръчката
Касация по данъчни дела
Автор: Здравко Славчев

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Кодекс на труда - 2017
Добави към поръчката
Кодекс на труда - 2017

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Кодекс на труда 2020
Добави към поръчката
Кодекс на труда 2020

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Коментар на ДОПК
Добави към поръчката
Коментар на ДОПК
Автор: Здравко Славчев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Текст и съдебна практика

Коментар на закона за публичното предлагане на ценни книжа
В момента книгата не е налична
Коментар на закона за публичното предлагане на ценни книжа
Автори: Ангел Калайджиев, Димана Ранкова, Калина Кръстева-Николова, Владимир Георгиев, Цветелина Бондаренко

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Книгата е съобразена с действащото законодателство към 10.12.2005 г.

Коментар на Кодекса на международното частно право
Добави към поръчката
Коментар на Кодекса на международното частно право
Автор: Весела Станчева Минчева

Цена: 22.95 лв.

Отстъпка: 4.05 лв. (15.00 %)


Съпоставка с актове на европейското право

КОМЕНТАР НА НАРЕДБАТА ЗАКОН ЗА БРАКА
Добави към поръчката
КОМЕНТАР НА НАРЕДБАТА ЗАКОН ЗА БРАКА
Автор: Петко Венедиков

Цена: 23.40 лв.

Отстъпка: 2.60 лв. (10.00 %)


КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга втора
Добави към поръчката
КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга втора
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 18.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга първа
Добави към поръчката
КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга първа
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 22.50 лв.

Отстъпка: 2.50 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга трета
В момента книгата не е налична
КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга трета
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 18.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

Компетенцията на Народното събрание
В момента книгата не е налична
Компетенцията на Народното събрание
Автор: Петър Илиев

Цена: 23.20 лв.

Отстъпка: 5.80 лв. (20.00 %)


Компютърни престъпления
В момента книгата не е налична
Компютърни престъпления
Автор: Моника Копчева

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Конкурентно право
Добави към поръчката
Конкурентно право
Автор: Денчо Славов

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Конкурентно право
Добави към поръчката
Конкурентно право
Автор: Денчо Славов

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Конституционализъм и демокрация
В момента книгата не е налична
Конституционализъм и демокрация
Автор: Георги Близнашки

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Конституционализъм и демокрация
Добави към поръчката
Конституционализъм и демокрация
Автор: Даниел Смилов

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Конституционализъм и политическа култура
Добави към поръчката
Конституционализъм и политическа култура
Автор: Благовест Пунев

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Конституционни основи на гражданското общество
В момента книгата не е налична
Конституционни основи на гражданското общество
Автор: Георги Близнашки

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (20.00 %)


Книгата е 10 част от поредицата "Свитъци по конституционно право" на проф. Георги Близнашки.

Конституционно право
В момента книгата не е налична
Конституционно право
Автор: Емилия Друмева

Цена: 32.00 лв.

Отстъпка: 8.00 лв. (20.00 %)


Четвърто допълнено и преработено издание

Конституционно право
В момента книгата не е налична
Конституционно право
Автор: Съставител: доц. д-р Христо Паунов

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Сборник с нормативни актове

Конституционно право
В момента книгата не е налична
Конституционно право
Автор: Проф. д-р Стефан Стойчев

Цена: 15.20 лв.

Отстъпка: 3.80 лв. (20.00 %)


Конституционно право
В момента книгата не е налична
Конституционно право
Автор: Емилия Друмева

Цена: 38.25 лв.

Отстъпка: 6.75 лв. (15.00 %)


Конституционно право - том 1: Принципи
Добави към поръчката
Конституционно право - том 1: Принципи
Автор: Георги Близнашки

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Конституционно право на Република България. Част първа
В момента книгата не е налична
Конституционно право на Република България. Част първа
Автор: Борис Спасов

Цена: 6.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (15.00 %)


Издателството не е регистрирано по ддс

Конституционно право-Сборник с нормативни актове
Добави към поръчката
Конституционно право-Сборник с нормативни актове
Автор: Доц. Д-р Христо Паунов

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Очаква се да е в продажба след 10.09.2018 г.

Конституционното развитие в България
Добави към поръчката
Конституционното развитие в България
Автор: Георги Близнашки

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (20.00 %)


Конституция на Република България
Добави към поръчката
Конституция на Република България

Цена: 2.80 лв.

Отстъпка: 0.70 лв. (20.00 %)


Консулско право
Добави към поръчката
Консулско право
Автор: Димитър Машев

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Контролът в здравеопазването
Добави към поръчката
Контролът в здравеопазването
Автор: Антония Илиева

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


Кооперативно право
Добави към поръчката
Кооперативно право
Автор: Георги Стефанов

Цена: 19.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (10.00 %)


КООПЕРАЦИЯ
Добави към поръчката
КООПЕРАЦИЯ
Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Корпоративна престъпност
Добави към поръчката
Корпоративна престъпност
Автор: Галина Ковачева

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


КРАТЪК КУРС ПО РИМСКО ПРАВО. Трето издание
Добави към поръчката
КРАТЪК КУРС ПО РИМСКО ПРАВО. Трето издание
Автор: Петко Венедиков

Цена: 23.40 лв.

Отстъпка: 2.60 лв. (10.00 %)


Криминалистика
Добави към поръчката
Криминалистика
Автор: Костадин Бобев

Цена: 22.40 лв.

Отстъпка: 5.60 лв. (20.00 %)


Криминалистика
Добави към поръчката
Криминалистика
Автор: Цеко Цеков

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Криминалистика
В момента книгата не е налична
Криминалистика
Автор: Профл Радостин Беленски

Цена: 31.20 лв.

Отстъпка: 7.80 лв. (20.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Криминалистика
В момента книгата не е налична
Криминалистика
Автор: Костадин Бобев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Трето допълнено издание

Криминалистика - практикум
В момента книгата не е налична
Криминалистика - практикум
Автор: Проф. Радостин Беленски

Цена: 10.40 лв.

Отстъпка: 2.60 лв. (20.00 %)


Криминалистика от А до Я
В момента книгата не е налична
Криминалистика от А до Я
Автор: Йонко Кунчев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Криминология. Видове престъпност
В момента книгата не е налична
Криминология. Видове престъпност
Автор: Боян Станков

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Криминология. Обща част
В момента книгата не е налична
Криминология. Обща част
Автори: Ралица Илкова, Иван Ранчев

Цена: 18.40 лв.

Отстъпка: 4.60 лв. (20.00 %)


Криминология. Теоретични основи
В момента книгата не е налична
Криминология. Теоретични основи
Автор: Боян Станков

Цена: 25.50 лв.

Отстъпка: 4.50 лв. (15.00 %)


Четвърто преработено и допълнено издание

Кристали
В момента книгата не е налична
Кристали
Автор: Кристиан Таков

Цена: 18.70 лв.

Отстъпка: 3.30 лв. (15.00 %)


Курс по гражданско право.Обща част. Том 1
В момента книгата не е налична
Курс по гражданско право.Обща част. Том 1
Автор: Рая Илиева

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Курс по обща теория на правото
Добави към поръчката
Курс по обща теория на правото
Автор: Георги Бойчев

Цена: 21.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (10.00 %)


С увод в методологията на юриспруденцията

Курс по търговско право
В момента книгата не е налична
Курс по търговско право
Автори: Рая Илиева, Александър Иванов

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Курс по философия на правото
Добави към поръчката
Курс по философия на правото
Автор: Георги Бойчев

Цена: 19.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (10.00 %)


Курс по философия на правото
Добави към поръчката
Курс по философия на правото
Автор: Георги Бойчев

Цена: 19.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (10.00 %)


Към съединението на вещи в римското право
Добави към поръчката
Към съединението на вещи в римското право
Автор: Петко Венедиков

Цена: 9.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (10.00 %)


Лекции по наказателно право
Добави към поръчката
Лекции по наказателно право
Автор: Никола Филчев

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Лекции по обща теория на държавата част 1
Добави към поръчката
Лекции по обща теория на държавата част 1
Автор: Даниел Вълчев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Лекции по обща теория на правото. Част 2
Добави към поръчката
Лекции по обща теория на правото. Част 2
Автор: Даниел Вълчев

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Лекции по обща теория на правото.Част 1
Добави към поръчката
Лекции по обща теория на правото.Част 1
Автор: Даниел Вълчев

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Логика в правораздаването
Добави към поръчката
Логика в правораздаването
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Логиката като философия
В момента книгата не е налична
Логиката като философия
Автори: Александър Гънгов, Дарин Дросев

Цена: 20.80 лв.

Отстъпка: 5.20 лв. (20.00 %)


Материално данъчно право
Добави към поръчката
Материално данъчно право
Автор: Здравко Славчев

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


МЕДИАЦИЯТА В БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Добави към поръчката
МЕДИАЦИЯТА В БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Автор: Юлия Раданова

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Медийна политика и право на Европейския съюз
В момента книгата не е налична
Медийна политика и право на Европейския съюз
Автор: Нели Огнянова

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Медийно аудио- и аудиовизуално право
Добави към поръчката
Медийно аудио- и аудиовизуално право
Автор: Райна Николова

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Административноправни проблеми

Медийно аудио-визуално право
Добави към поръчката
Медийно аудио-визуално право
Автор: Райна Николова

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Медийно право
В момента книгата не е налична
Медийно право
Автор: Борислав Градинаров

Цена: 13.44 лв.

Отстъпка: 3.36 лв. (20.00 %)


Медийно право
В момента книгата не е налична
Медийно право
Автор: Борислав Градинаров

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Медицинско право
Добави към поръчката
Медицинско право
Автор: проф. д-р Дарина Зиновиева

Цена: 29.60 лв.

Отстъпка: 7.40 лв. (20.00 %)


Международно наказателно право
В момента книгата не е налична
Международно наказателно право
Автор: Стоян Стойков

Цена: 12.80 лв.

Отстъпка: 3.20 лв. (20.00 %)


Международно наказателно право
В момента книгата не е налична
Международно наказателно право
Автор: Боян Станков

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Международно наказателно право
Добави към поръчката
Международно наказателно право
Автор: Борис Велчев

Цена: 16.80 лв.

Отстъпка: 4.20 лв. (20.00 %)


Международно право
Добави към поръчката
Международно право
Автор: проф. д-р Благой Видин

Цена: 22.40 лв.

Отстъпка: 5.60 лв. (20.00 %)


Международно правораздаване
Добави към поръчката
Международно правораздаване
Автор: Александър Драгиев

Цена: 30.00 лв.


Пето основно преработено издание

Международно правораздаване
В момента книгата не е налична
Международно правораздаване
Автор: Александър Драгиев

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Международно публично право
В момента книгата не е налична
Международно публично право
Автор: Иван Владимиров

Цена: 14.45 лв.

Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)


Седмо преработено и допълнено издание

Международно публично право
Добави към поръчката
Международно публично право
Автори: Орлин Борисов, Атанас Борисов

Цена: 35.70 лв.

Отстъпка: 6.30 лв. (15.00 %)


Международно публично право
Добави към поръчката
Международно публично право
Автор: Благой Видин

Цена: 14.63 лв.

Отстъпка: 1.62 лв. (9.97 %)


Международно търговско право
В момента книгата не е налична
Международно търговско право
Автор: Иван Владимиров

Цена: 7.65 лв.

Отстъпка: 1.35 лв. (15.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Международно частно право
Добави към поръчката
Международно частно право
Автор: Диана Маринова

Цена: 15.10 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (5.03 %)


Международно частно право
В момента книгата не е налична
Международно частно право
Автор: Тодор Тодоров

Цена: 17.85 лв.

Отстъпка: 3.15 лв. (15.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Международно частно право - Обща и специална част
Добави към поръчката
Международно частно право - Обща и специална част
Автор: Иван Владимиров

Цена: 20.81 лв.

Отстъпка: 1.09 лв. (4.98 %)


Пето преработено и допълнено издание

Международно частно право обща и специална част
В момента книгата не е налична
Международно частно право обща и специална част
Автор: Иван Владимиров

Цена: 15.00 лв.


Издателство СОФИ-Р не е регистирано по ЗДДС

Международноправен режим на Черно море
Добави към поръчката
Международноправен режим на Черно море
Автор: Орлин Борисов

Цена: 21.25 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.00 %)


Междусъседски отношения
Добави към поръчката
Междусъседски отношения
Автор: Стоян Ставру

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Издателство "Фенея" не е регистрирано по ЗДДС

Менителничноправни отношения
Добави към поръчката
Менителничноправни отношения
Автор: Георги Хорозов

Цена: 34.00 лв.

Отстъпка: 6.00 лв. (15.00 %)


Местна власт и местно самоуправление
В момента книгата не е налична
Местна власт и местно самоуправление
Автор: Милена Стефанова

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Методология на юриспруденцията
Добави към поръчката
Методология на юриспруденцията
Автор: Георги Бойчев

Цена: 12.60 лв.

Отстъпка: 1.40 лв. (10.00 %)


Механизъм за управление на публичните финанси
В момента книгата не е налична
Механизъм за управление на публичните финанси
Автор: Иван Стоянов

Цена: 16.92 лв.

Отстъпка: 2.98 лв. (14.97 %)


Министерски съвет
Добави към поръчката
Министерски съвет
Автор: Георги Близнашки

Цена: 6.40 лв.

Отстъпка: 1.60 лв. (20.00 %)


Митническо представителство
Добави към поръчката
Митническо представителство
Автор: Момчил Антов

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Михаил Андреев: Избрани трудове
Добави към поръчката
Михаил Андреев: Избрани трудове
Автор: Михаил Андреев

Цена: 80.00 лв.

Отстъпка: 20.00 лв. (20.00 %)


Морска ипотека и привилегии върху кораб
В момента книгата не е налична
Морска ипотека и привилегии върху кораб
Автор: Ана Джумалиева

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Мяра на престъпленията
Добави към поръчката
Мяра на престъпленията
Автор: Нилс Кристи

Цена: 11.05 лв.

Отстъпка: 1.95 лв. (15.00 %)


Най-важното за Правото на ЕС. Наръчник. Требник.
Добави към поръчката
Най-важното за Правото на ЕС. Наръчник. Требник.
Автор: Атанас Семов

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Наказателен процес
Добави към поръчката
Наказателен процес
Автор: Веселин Вучков

Цена: 11.05 лв.

Отстъпка: 1.95 лв. (15.00 %)