Корица Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър

Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър


интернет книжарница Нова звезда
Автори: Нели Маданска, Бистра Николова

Издателство:Труд и право

Корична цена:19.80 лв.
Отстъпка:3.96 лв. (20.00 %)
Цена:15.84 лв.
ISBN:978-954-608-190-2
Година:2012
Подвързия:Меки корици
Страници:360
Език:Български

  • Приложен коментар
  • Анализ на съдебната практика
  • Примери и практически казуси


Изданието предлага систематизирано приложно знание по една от най-важните групи търговски спорове: споровете по учредяване, управление, преобразуване и прекратяване на търговските дружества и свързаните с тях регистърни производства. Очертани са основните насоки при тълкуването и прилагането на нормите в областта на дружественото право при действието на новия Граждански процесуален кодекс и на Закона за Търговския регистър. Коментирани са и относимите норми на европейското дружествено право.
    Акцент в изложението е базовата уредба на търговските дружества и свързаните със статута им дружествени спорове.
    Изданието включва: общите въпроси на дружествените спорове; отделните видове искове по Търговския закон; съдебните производства, свързани с Търговския регистър. Цялостен правен анализ на дружествените спорове и на свързаните с тях производства по Търговския регистър се прави за първи път в нашата правна литература.
    Теоретичните постановки се съчетават с множество примери от актуалната съдебна практика. Най-важните изводи са подкрепени с конкретни казуси, които илюстрират предложеното тълкуване на нормите и улесняват правоприлагането.
    Авторският труд е дело на: Нели Маданска и Бистра Николова - изявени юристи и признати специалисти в областта на дружественото право.
    Изложението е съобразено със законодателството към 28.03.2012 г.
    Изданието представлява интерес за всички практикуващи юристи, а така също за мениджъри, финансисти, икономически експерти, преподаватели и студенти.