Корица Въпроси на българското вещно право

Въпроси на българското вещно право


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Стоян Ставру

Издателство:Фенея

Корична цена:65.00 лв.
Отстъпка:9.75 лв. (15.00 %)
Цена:55.25 лв.
ISBN:978-954-9499-14-8
Година:2010
Подвързия:Меки корици
Страници:894
Език:Български

Въпросите на вещното право винаги са стояли пред практикуващите юристи със сворто богато разнообразие и актуалност.Светът на вещите е съпътствал развитието на човечеството от зората на неговотожвъзникване и непрекъснато е потавял множество въпроси. През различните епохи различните законодатели са давали своите разрешения, водени от чуството си за справедливост и от преценката си за целесъобразност. Поставянето на вещноправните въпроси и търсенето на техните отговори днес има важно значение с оглед на бурното развитие на гражданския оборот и съсредоточаването на икономическите инвестиции в областта на сделките с недвижимите имоти.
С настоящата книга се прави опит за систематичното разглеждане на част от най-дискусионните и най-малко обсъждани в доктрината въпроси, свързани със съвременната трактовка на класическта вещноправна проблематика.