Наказателно право. Обща част. Второ актуализирано и допълнено издание


Автори: Румен Владимиров, Катина Христова, Николай Стефанов

Издателство:Сиела

Цена:20.00 лв.
ISBN:978-954-28-2452-7
Година:2017
Подвързия:Меки корици
Страници:348
Език:Български

Настоящото издание е актуализиран и допълнен вариант на учебното помагало от 2012 г. Темите следват структурата на Наказателния кодекс и са обособени в четири части. В първата накратко се излагат важните и съществени теоретични положения, като основа за успешното решаване на наказателноправни казуси. На второ място се включват и тестови въпроси, с които се цели да се проверят получените теоретични познания, включително и чрез уточняване и разграничаване на основните наказателноправни понятия, категории и институти.Третата част на всяка от темите съдържа казуси, чрез решаването на които ще се постигне практическо прилагане на теоретичните знания.