Наказателноправни науки


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Съставители: доц. д-р Христо Паунов, адв. д-р ИвайлоВасилев

Издателство:Нова звезда

Корична цена:25.00 лв.
Отстъпка:7.50 лв. (30.00 %)
Цена:17.50 лв.
ISBN:978-619-198-1168
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:589
Език:Български

Сборник нормативни актове , подходящ за:
учебните дисциплини "Наказателно право", "Наказателен процес", и "Наказателно-изпълнително право"; Държавен изпит по "Наказателноправни науки"; Изпит за юридическа правоспособност; Конкурсза младши съдии, прокурори и следователи; Изпит за адвокати и младши адвокати.

  • НК
  • НПК
  • ЗИН и ЗС
  • ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ
  • ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ИЛИ НА МЕРКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
  • ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
  • ЗАКОН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПИД СТРАЖА
  • УКАЗ № 904 ОТ 28.12.1963 Г.